SIST EN 60871-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 60871-1:2014
Koda projekta: 24213
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Shunt capacitors for A.C. power systems having a rated voltage above 1000 V - Part 1: General
Naslov (slovenski): Paralelni kondenzatorji za sisteme z izmenično napetostjo v nazivnem območju nad 1000 V - 1. del: Splošno (IEC 60871-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60871-1:2014 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 31.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN 60871-1:2014
Področje projekta (angleško): EN IEC 60871-1 is applicable to both capacitor units and capacitor banks intended to be used, particularly, for power-factor correction of a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V and frequencies of 15 Hz to 60 Hz. This part of IEC 60871 also applies to capacitors intended for use in power filter circuits. Additional definitions, requirements and tests for filter capacitors are given in Annex B. Additional requirements for capacitors protected by internal fuses as well as requirements for the internal fuses are given in IEC 60871-4. Requirements for capacitors to be protected by external fuses, as well as requirements for the same, are given in Annex C. This standard does not apply to capacitors of the self-healing metallized dielectric type. The following capacitors are excluded from this part of IEC 60871: - capacitors for inductive heat-generating plants operating at frequencies between 40 Hz and 24 000 Hz (IEC 60110-1); - series capacitors for power systems (see the IEC 60143 series); - capacitors for motor applications and the like (see the IEC 60252 series); - coupling capacitors and capacitor dividers (IEC 60358); - shunt capacitors for a.c. power systems having rated voltage up to and including 1 000 V (see the IEC 60831 and IEC 60931 series); - small a.c. capacitors to be used for fluorescent and discharge lamps (IEC 61048 and IEC 61049); - capacitors to be used in power electronic circuits (IEC 61071); - capacitors for microwave ovens (IEC 61270-1); - capacitors for suppression of radio interference; - capacitors intended for use with a.c. voltage superimposed on d.c. voltage. Accessories such as insulators, switches, instrument transformers, external fuses, etc. are in accordance with the relevant IEC standards. The object of this part of IEC 60871 is as follows: a) to formulate uniform rules regarding the performance and rating of units and banks, and the testing of units; b) to formulate specific safety rules; c) to provide a guide for installation and operation.
Področje projekta (slovensko): Standard EN IEC 60871-1 se uporablja za kondenzatorske enote in kondenzatorske baterije, namenjene zlasti za korekcijo faktorja moči sistemov z izmenično napetostjo v nazivnem območju nad 1000 V in s frekvencami 15 Hz do 60 Hz. Ta del standarda IEC 60871 se uporablja tudi za kondenzatorje, namenjene uporabi v močnostnih filtrirnih vezjih. Dodatne definicije, zahteve in preskusi za filtrirne kondenzatorje so navedeni v dodatku B. Dodatne zahteve za kondenzatorje, ki jih ščitijo notranje varovalke, in zahteve za notranje varovalke so navedene v standardu IEC 60871-4. Zahteve za kondenzatorje, ki jih ščitijo zunanje varovalke, in zahteve za zunanje varovalke so navedene v dodatku C. Ta standard se ne uporablja za kondenzatorje samoozdravljivega metaliziranega dielektričnega tipa. V tem delu standarda IEC 60871 niso obravnavani naslednji kondenzatorji: – kondenzatorji za induktivne obrate, ki proizvajajo toploto in delujejo pri frekvencah med 40 Hz in 24000 Hz (IEC 60110-1); – zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme (glej skupino IEC 60143); – kondenzatorji za motorje in podobne namene (glej skupino IEC 60252); – sklopni kondenzatorji in kondenzatorski delilniki (IEC 60358); – vzporedni kondenzatorji za izmenično-tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1000 V (glej skupini IEC 60831 in IEC 60931); – majhni kondenzatorji na izmenični tok za fluorescenčne in razelektritvene sijalke (IEC 61048 in IEC 61049); – kondenzatorji za močnostne elektronske tokokroge (IEC 61071); – kondenzatorji za mikrovalovne pečice (IEC 61270-1); – kondenzatorji za odpravljanje radijskih motenj; – kondenzatorji, namenjeni uporabi z izmenično napetostjo, superponirano na enosmerno napetost. Dodatki, kot so izolatorji, stikala, instrumentni transformatorji, zunanje varovalke itd. so v skladu z ustreznimi standardi IEC. Cilj tega dela standarda IEC 60871 je: a) določitev enotnih pravil glede zmogljivosti in ocenjevanja enot in baterij ter preskušanja enot; b) določitev posebnih varnostnih pravil; c) zagotoviti navodila za namestitev in delovanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60871-1:2007 - Paralelni kondenzatorji za sisteme z izmenično napetostjo v nazivnem območju nad 1000 V - 1. del: Splošno (IEC 60871-1:2005) 06-maj-2014
Nadomešča SIST EN 60871-1:2007 - Paralelni kondenzatorji za sisteme z izmenično napetostjo v nazivnem območju nad 1000 V - 1. del: Splošno (IEC 60871-1:2005) 22-maj-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi