SIST EN 848-3:2012

Oznaka standarda: SIST EN 848-3:2012
Koda projekta: 00142145
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tools - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji z vrtečim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 848-3:2012 angleški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.040.20 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-12
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4, which are relevant to NC boring machines, NC routing machines and NC combined boring/routing machines (as defined in 3.1) herein after referred to as "machines" designed to cut solid wood, chip board, fibreboard, plywood and also these materials where these are covered with plastic/light alloy laminate or edgings when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Machines which are designed to work wood based materials may also be used for working hardened plastic materials with similar physical characteristics as wood. This document also applies to machines fitted with: - additional equipment for sawing, sanding, edge banding or assembly units and dowel devices; - fixed or movable workpiece support; - mechanical, pneumatic, hydraulic or vacuum workpiece clamping; - automatic tool change facilities. This document does not deal with the specific hazards of edge banding equipment fitted to NC boring machines, NC routing machines and NC combined boring/routing machines. This document is only applicable to NC boring machines, NC routing machines and NC combined boring/routing machines which are designed to use milling tools with a cutting circle diameter below 16 mm or milling tools or saw-blades conforming to EN 847-1:2005+A1:2007 and EN 847-2:2001 and boring tools or sanding wheels. This document is not applicable to NC boring machines, NC routing machines and NC combined boring/routing machines which are designed to use grinding wheels.This document does not deal with the specific hazards of ejection through openings on machines where the distance between the work-piece support and the lower edge of the partial enclosure exceeds 400 mm. This document is not applicable to NC boring machines, NC routing machines and NC combined boring/routing machines which are manufactured before the date of its publication as EN. This document is not applicable to single spindle hand fed/integrated fed routing machines.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na numerično krmiljene vrtalne in rezalne stroje ter kombinirane numerično krmiljene vrtalne/rezalne stroje (kot je določeno v točki 3.1), v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjeni za rezanje polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s plastjo ali obrobo iz plastike/lahkih zlitin, ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Stroji, namenjeni za obdelavo materialov na osnovi lesa, se lahko uporabljajo tudi za obdelavo trdih plastičnih materialov, ki imajo podobne fizikalne lastnosti kot les. Ta dokument velja tudi za stroje, opremljene z: – dodatno opremo za žaganje, brušenje, robno lepljenje ali sestavljanje delov in spojne naprave; – pritrjeno ali gibljivo podporo obdelovanca; – mehanskim, pnevmatskim ali vakuumskim vpenjanjem obdelovanca; – funkcijami za samodejno menjavo orodja. Ta dokument ne obravnava določenih nevarnosti opreme za robno lepljenje, pritrjene na numerično krmiljene vrtalne in rezalne stroje ter kombinirane numerično krmiljene vrtalne/rezalne stroje. Ta dokument velja le za numerično krmiljene vrtalne in rezalne stroje ter kombinirane numerično krmiljene vrtalne/rezalne stroje, ki so načrtovani za uporabo orodij za rezkanje s krožnim premerom reza 16 mm oziroma orodij za rezkanje ali rezili, ki ustrezajo standardom EN 847-1:2005+A1:2007 in EN 847-2:2001, in orodij za vrtanje ali ploščami za brušenje. Ta dokument ne velja za numerično krmiljene vrtalne in rezalne stroje ter kombinirane numerično krmiljene vrtalne/rezalne stroje, ki so načrtovani za uporabo brusilnih orodij. Ta dokument ne obravnava določenih nevarnosti izmeta skozi odprtine na strojih, kjer je razdalja med podporo za obdelovanca in spodnjim robom delne ograde velja od 400 mm. Ta dokument ne velja za numerično krmiljene vrtalne in rezalne stroje ter kombinirane numerično krmiljene vrtalne/rezalne stroje, ki so izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN. Ta dokument ne velja za enovretenske navpične rezkalne stroje z ročnim/mehanskim podajanjem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 19085-3:2018 - Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji (ISO 19085-3:2017) 17-jan-2018
Nadomešča SIST EN 848-3:2007+A2:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalniki z vrtilnim orodjem za enostransko obdelavo - 3. del: Numerično krmiljeni (NC) vrtalni in rezkalni stroji 01-dec-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi