SIST-TS CEN/TS 1459-8:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 1459-8:2019
Koda projekta: 00150109
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 8: Variable-reach tractors
Naslov (slovenski): Vozila za talni transport - Terenska vozila - Varnostne zahteve in preverjanje - 8. del: Traktorji z mehanizmom s spremenljivim dosegom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 1459-8:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: CEN/TS 1459-8:2018
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies requirements related to permanent mounted equipment for rough-terrain variable-reach tractors (here-after referred to as "RTVR tractors") and additional requirements for the combination. This European Standard does not apply to: - machines designed primarily for earth moving, even if their buckets and blades are replaced with forks (see EN 474 series); - attachments. This Technical Specification does not address hazards which may occur a) when handling suspended loads which may swing freely; b) when using RTVR tractors on public roads; c) when operating in potentially explosive atmospheres; d) when operating underground; e) when towing trailers; f) when fitted with a personnel work platform (additional requirements are given in EN 1459 3); g) when using cruise-control. This Technical Specification does not provide a method of calculation for fatigue and strength of material. This document is not applicable to RTVR tractors manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija določa zahteve v zvezi s trajno nameščeno opremo za traktorje z mehanizmom s spremenljivim dosegom za talni transport (v nadaljevanju traktorji »RTVR«) in dodatne zahteve za kombinacijo. Ta evropski standard se ne uporablja za: – stroje, ki so primarno zasnovani za zemeljska dela , tudi če imajo namesto žlic in rezil vilice (glej skupino standardov EN 474); – priključke. Ta tehnična specifikacija ne obravnava nevarnosti, ki se lahko pojavijo: a) pri ravnanju z visečimi tovori, ki lahko prosto nihajo; b) pri uporabi traktorjev RTVR na javnih cestah; c) pri upravljanju vozil v potencialno eksplozivnih atmosferah; d) pri upravljanju pod zemljo; e) pri vleki prikolic; f) pri vozilih, opremljenih s ploščadmi za osebje/delovnimi ploščadmi (dodatne zahteve so podane v standardu EN 1459 3); g) pri uporabi tempomata. Ta tehnična specifikacija ne zagotavlja metode za izračun utrujenosti in trdnosti materiala. Ta dokument se ne uporablja za traktorje RTVR, izdelane pred datumom njegove objave.

Najbolje prodajani standardi