SIST EN 61557-8:2015

Oznaka standarda: SIST EN 61557-8:2015
Koda projekta: 24592
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. And 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (IEC 61557-8:2014)
Naslov (slovenski): Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 8. del: Naprave za nadzorovanje izolacije v IT sistemih (IEC 61557-8:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61557-8:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 17.220.20 29.080.01 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-06
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61557 specifies the requirements for insulation monitoring devices (IMD) which permanently monitor the insulation resistance RF to earth of unearthed a.c. IT systems, of a.c. IT systems with galvanically connected d.c. circuits having nominal voltages up to 1 000 V a.c., as well as of unearthed d.c. IT systems with voltages up to 1 500 V d.c. independent from the method of measuring. IT systems are described in IEC 60364-4-41 amongst other literature. Additional data for the selection of devices in other standards should be noted. NOTE Various standards specify the use of IMDs in IT systems. In such cases, the objective of the equipment is to signal a drop in insulation resistance RF below a minimum limit. IMDs according to this part of IEC 61557 can also be used for de-energized TT, TN and IT systems or appliances.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61557 določa zahteve za naprave za nadzorovanje izolacije (IMD), ki omogočajo stalen nadzor upornosti izolacije (RF) na ozemljitev pri neozemljenih IT-sistemih na izmenični tok, IT-sistemih na izmenični tok z galvansko povezanimi tokokrogi enosmernega toka z nominalnimi vrednostmi izmenične napetosti do 1000 V ter neozemljenih IT-sistemih na enosmerni tok z vrednostmi enosmerne napetosti do 1500 V, neodvisno od metode merjenja. IT-sistemi so med drugim opisani tudi v standardu IEC 60364-4-41. Upoštevali naj bi dodatne podatke za izbiro naprav v drugih standardih. OPOMBA: uporabo naprav za nadzorovanje izolacije v IT-sistemih določajo različni standardi. V teh primerih je namen opreme opozoriti na padec upornosti (RF) pod najnižjo dovoljeno raven. Naprave za nadzorovanje izolacije v skladu s tem delom standarda IEC 61557 je mogoče uporabiti tudi za sisteme ali naprave TT, TN in IT v breznapetostnem stanju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 61557-8:2015/AC:2016 - Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 8. del: Naprave za nadzorovanje izolacije v IT sistemih 31-maj-2016
Nadomešča SIST EN 61557-8:2007 - Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 8. del: Naprave za nadzor izolacije v napajalnih sistemih IT (EN 61557-8:2007) 29-nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi