SIST-TS CEN/TS 17268:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 17268:2019
Koda projekta: 00278479
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - ITS spatial data - Data exchange on changes in road attributes
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Prostorski podatki ITS - Izmenjava podatkov o spremembah atributov cest
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 17268:2019 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 17268:2018
Področje projekta (angleško): This document defines the content specification for the exchange of road-related spatial data, and especially updates thereof. Based on the content specification, this document defines also a physical exchange format (structure and encoding) for the actual data exchange. In addition, it defines web services that are needed to make the coded data on updates available. Exchange of dynamic information is not in the scope of this document. Although the focus of this document is on providing information on updates, the technology described in this document in principle also enables the exchange of full datasets, either concerning the whole road network in a coverage area, including all geometry and all attributes, or a subset, concerning for instance all instances of one or more specific attributes. NOTE This specification does not support the provision of updates concerning geometry. The provision of geometry associated with attribution change is supported, in the context of providing the location of attribute change.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa specifikacijo vsebine za izmenjavo prostorskih podatkov, povezanih s cestami, in še zlasti njihove posodobitve. Na podlagi specifikacije vsebine ta dokument določa tudi fizični format izmenjave (strukturo in kodiranje) za dejansko izmenjavo podatkov. Poleg tega določa spletne storitve, ki so potrebne za razpoložljivost kodiranih podatkov o posodobitvah. Izmenjava dinamičnih informacij ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Čeprav je bistvo tega dokumenta zagotavljanje informacij o posodobitvah, tehnologija, ki je opisana v tem dokumentu, načeloma omogoča tudi izmenjavo celotnih naborov podatkov v povezavi s celotnim cestnim omrežjem na območju pokritosti, vključno z vso geometrijo in atributi, ali podskupino, na primer za vse primere enega ali več posebnih atributov. OPOMBA: Ta specifikacija ne podpira zagotavljanja posodobitev o geometriji. Zagotavljanje geometrije v povezavi s spremembo atributa je podprto v okviru zagotavljanja lokacije spremembe atributov.

Najbolje prodajani standardi