SIST EN 16457:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16457:2014
Koda projekta: 00444220
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Characterization of waste - Framework for the preparation and application of a testing programme - Objectives, planning and report
Naslov (slovenski): Karakterizacija odpadkov - Okvirno navodilo za pripravo in uporabo programa preskušanja - Cilji, načrtovanje in poročanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16457:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.030.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 16457:2014
Področje projekta (angleško): EN 16457:2014 specifies requirements for a waste testing programme regarding mainly objectives, planning and report with the intent to ensure reliable and comparable results when using the reference methods that have been developed and/or adopted by CEN/TC 292. The planning and report aspects of this European Standard are applicable to any waste testing programme dedicated to the determination of one or several parameters. They are also applicable to all testing steps for each parameter from sampling up to reporting whether these steps are taking place in the field (e.g. sampling) or in the laboratory (e.g. analysis-quantification). This European Standard does not address aspects of safety for activities in the field and inside laboratory.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16457:2014 določa zahteve za program preskušanja odpadkov, ki zadevajo predvsem cilje, načrtovanje in poročanje, z namenom zagotavljanja zanesljivih in primerljivih rezultatov pri uporabi referenčnih metod, ki jih je razvil in/ali jih uporablja CEN/TC 292. Načrtovanje in poročanje, kot ju določa ta evropski standard, se lahko uporabljata za kateri koli program preskušanja odpadkov, katerega cilj je določevanje enega ali več parametrov. Prav tako se lahko uporabljata za vse preskusne korake pri vsakem parametru od vzorčenja do poročanja, ne glede na to, ali se ti koraki izvajajo na terenu (npr. vzorčenje) ali laboratoriju (npr. analiza-kvantifikacija). Ta evropski standard ne obravnava varnostnih vidikov za dejavnosti, ki se izvajajo na terenu ali v laboratoriju.

Najbolje prodajani standardi