SIST EN 203-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 203-1:2014
Koda projekta: 00106025
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
Naslov (slovenski): Plinske naprave za gostinstvo - 1. del: Splošna varnostna pravila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 203-1:2014 angleški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 97.040.20
Status: V reviziji
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Področje projekta (angleško): EN 203-1 specifies the general requirements and the constructional and operating characteristics relating to safety), marking, and the associated test methods for gas heated commercial catering and bakery appliances. The specific requirements are given in Part 2. Requirements on materials and parts in contact with food and other sanitary aspects are given in Part 3. Only appliances of types A1, A2, A3, B1 and B2, as defined in Clause 4, are considered in this European Standard. This European Standard applies to all professional cooking and bakery appliances using gas for preparing food and drink. Only the net calorific value (Hi) and net Wobbe number (Wi) are used. Annex C, informative, lists the main types of equipment entering into the field of application of this European Standard. This European Standard does not deal with rational use of energy. This aspect is mentioned in 6.10 only for the coherency with the associated Part 2 (clauses numbering) and to mention that if no Part 2 exists for a specific product, rational use of energy should however be considered.
Področje projekta (slovensko): EN 203-1 določa splošne zahteve, konstrukcijske značilnosti in značilnosti delovanja v povezavi z varnostjo, označevanje in povezane preskusne metode za plinske naprave za gostinstvo in peko. Posebne zahteve so obravnavane v 2. delu. Zahteve za materiale in dele v stiku s hrano ter drugi sanitarni vidiki so obravnavani v 3. delu. Ta evropski standard obravnava samo naprave tipa A1, A2, A3, B1 in B2 iz točke 4. Ta evropski standard velja za vse profesionalne naprave za gostinstvo in peko, ki za pripravo hrane in pijače uporabljajo plin. Uporabljata se samo neto kalorična vrednost (Hi) in Wobbejev indeks (Wi). Informativna Priloga C navaja glavne vrste naprav, za katere se začne uporabljati ta evropski standard. Ta evropski standard ne obravnava racionalne rabe energije. Ta vidik je omenjen v točki 6.10 le za zagotavljanje skladnosti s povezanim 2. delom (oštevilčenje točk) in kot opomnik, da je treba upoštevati racionalno rabo energije, če za določen izdelek ne obstaja 2. del.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 203-1:2006+A1:2008 - Plinske naprave za gostinstvo - 1. del: Splošna varnostna pravila (vključno z dopolnilom A1) 01-jul-2014
Revidiran oSIST prEN 203-1:2019 - Plinske naprave za gostinstvo - 1. del: Splošna varnostna pravila 01-feb-2019
Popravljen z SIST EN 203-1:2014/AC:2016 - Plinske naprave za gostinstvo - 1. del: Splošna varnostna pravila 01-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi