SIST EN 62196-3:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62196-3:2015
Koda projekta: 24566
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plugs, socket-outlets, and vehicle couplers - conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for dedicated d.c. and combined a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (IEC 62196-3:2014)
Naslov (slovenski): Vtiči, vtičnice in spojke na vozilih - kabelsko napajanje električnih vozil - 3. del: Zahteve za dimenzijsko združljivost in izmenljivost za spojke na vozilih s trni in cevastimi kontakti za samo enosmerni (d.c.) in kombinirano izmenični/enosmerni (a.c./d.c.) tok (IEC 62196-3:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62196-3:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.30 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 62196-3:2014
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62196 is applicable to vehicle couplers with pins and contact-tubes of standardized configuration, herein also referred to as “accessories”, intended for use in electric vehicle conductive charging systems which incorporate control means, with rated operating voltage up to 1 500 V d.c. and rated current up to 250 A, and 1 000 V a.c. and rated current up to 250 A. This part of IEC 62196 applies to high power d.c. interfaces and combined a.c./d.c. interfaces of vehicle couplers specified in IEC 62196-1:2014, and intended for use in conductive charging systems for circuits specified in IEC 61851-1:2010, and IEC 61851-23:2014. The d.c. vehicle connectors covered by this part of the standard are used only in charging mode 4, according to Case C in Clause 6.2 of IEC 61851-1:2010, Figure 3 in Clause 6.3.1 of IEC 61851-1:2010 and IEC 62196-2:2011. The d.c. vehicle inlets covered by this part of the standard are used only in charging mode 4, according to Case C in Clause 6.2 of IEC 61851-1:2010, Figure 3 in Clause 6.3.1 of IEC 61851-1:2010. These vehicle couplers are intended to be used for circuits similar to those specified in IEC 61851-23 which operate at different voltages and which may include ELV and communication signals. This part of IEC 62196 applies to the vehicle couplers to be used in an ambient temperature of between –30 °C and +50 °C. NOTE 1 In some countries, other requirements may apply. NOTE 2 In the following country, –35 °C applies: SE. These vehicle couplers are intended to be connected only to cables with copper or copperalloy conductors.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62196 velja za spojke na vozilih s trni in cevastimi kontakti standardiziranih konfiguracij, v nadaljnjem besedilu »priključki«, ki so namenjene za kabelsko napajanje električnih vozil, ki vključujejo krmilno sredstvo z nazivno obratovalno napetostjo do 1500 V za enosmerni tok in nazivni tok do 250 A ter 1000 V za izmenični tok in nazivni tok do 250 A. Ta del standarda IEC 62196 velja za enosmerne vmesnike z visoko močjo in kombinirane izmenične/enosmerne spojke na vozilih, določene v standardu IEC 62196-1:2014, za uporabo pri sistemih za kabelsko napajanje za tokokroge, določene v standardih IEC 61851-1:2010 in IEC 61851-23:2014. Enosmerne spojke na vozilih, ki jih zajema ta del standarda, se uporabljajo samo pri načinu napajanja 4 v skladu s primerom C v točki 6.2 standarda IEC 61851-1:2010, sliki 3 v točki 6.3.1 standarda IEC 61851-1:2010 in standardu IEC 62196-2:2011. Enosmerne uvodnice na vozilih, ki jih zajema ta del standarda, se uporabljajo samo pri načinu napajanja 4 v skladu s primerom C v točki 6.2 standarda IEC 61851-1:2010 in sliki 3 v točki 6.3.1 standarda IEC 61851-1:2010. Te spojke na vozilih so namenjene za uporabo pri tokokrogih, podobnih tistim, ki so navedeni v standardu IEC 61851-23, ki delujejo pri različnih napetostih in lahko vključujejo malo napetost (ELV) in komunikacijske signale. Ta del standarda IEC 62196 velja za spojke na vozilih za uporabo pri temperaturi okolja med –30 °C in +50 °C. OPOMBA 1 V nekaterih državah lahko obstajajo drugačne zahteve. OPOMBA 2 V naslednji državi velja –35 °C: SE. Te spojke na vozilih se lahko priključijo samo na kable z vodniki iz bakra ali bakrove zlitine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN IEC 62196-3:2022 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 3. del: Zahteve za dimenzijsko združljivost in izmenljivost za spojke na vozilih s trni in cevastimi kontakti za enosmerni (d.c.) in izmenični/enosmerni (a.c./d.c.) tok 04-Jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi