SIST EN 50672:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50672:2018
Koda projekta: 25361
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ecodesign requirements for computers and computer servers
Naslov (slovenski): Zahteve za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50672:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 35.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN 50672:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard provides methods to determine, by means of tests, measurements and/or calculations: - The energy consumption of desktop computers, integrated desktop computers and notebook computers in OFF mode, with Wake-on-LAN (when available) enabled and disabled; - The energy consumption of desktop computers, integrated desktop computers and notebook computers in other modes of operation, including low power state(s); - The lowest power state of desktop computers, integrated desktop computers and notebook computers; - The Discrete Graphics Card (dGfx) category, when applicable; - The internal power supply efficiency of desktop computers, integrated desktop computers, computer thin clients, workstations, small-scale servers and computer servers; - The availability and the behaviour of a power management function. NOTE The Discrete Graphics Card may not be a physically separate printed circuit board but any hardware providing graphics acceleration function. This European Standard also suggests methods to determine, when such information is not otherwise available from a trustable source: - The efficiency of the external power supply supplied with the computer, if applicable; - The noise level of desktop computers, integrated desktop computers, computer thin clients, workstations, small-scale servers and computer servers; - The minimum number of loading cycles that the batteries can withstand; - The total mercury content in the integrated display, when applicable. This European Standard additionally provides guidance on information to be provided by manufacturers under some Ecodesign programmes or regulations, including, when applicable: - The results of the above mentioned energy efficiency measurements; - Energy efficiency parameters calculated from the above measurements (e.g. the total energy consumption, based on a pre-defined duty cycle); - The external power supply efficiency; - The noise levels (the declared A-weighted sound power level) of the computer; - The minimum number of loading cycles that the batteries can withstand; - Whether internal batteries can be "accessed and replaced by a nonprofessional user", and whether the related text is present and legible on the external packaging; - User information on power management functionality; - The total mercury content in the integrated display. This European Standard applies to desktop computers, integrated desktop computers, notebook computers (including tablet computers, slate computers and mobile thin clients), desktop thin clients, workstations, mobile workstations, small-scale servers and computer servers, that can be powered directly from the mains alternating current (a.c.), including via an external or internal power supply. This European Standard does not cover blade systems and components, server appliances, multi-node servers, computer servers with more than four processor sockets, game consoles and docking stations. This European Standard may be applied to any type of computer and computer server not specifically excluded, regardless of its power demand.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard predpisuje metode, s katerimi se s pomočjo preskusov, merjenja in/ali izračunov določa: – poraba energije namiznih računalnikov, integriranih namiznih računalnikov in prenosnih računalnikov v načinu OFF (izklop) z omogočeno in onemogočeno funkcijo Wake-on-LAN (prebujanje prek omrežja), če je ta na voljo; – poraba energije namiznih računalnikov, integriranih namiznih računalnikov in prenosnih računalnikov v drugih načinih delovanja, vključno z načinom nizke porabe energije; – stanje najnižje porabe namiznih računalnikov, integriranih namiznih računalnikov in prenosnih računalnikov; – kategorija ločene grafične kartice (dGfx), kadar je to primerno; – učinkovitost notranjega napajanja namiznih računalnikov, integriranih namiznih računalnikov, računalniških tankih odjemalcev, delovnih postaj, majhnih strežnikov in računalniških strežnikov; – razpoložljivost in delovanje funkcije za upravljanje porabe energije. OPOMBA: Ločena grafična kartica ni nujno fizično ločeno tiskano vezje, temveč katera koli strojna oprema, ki zagotavlja funkcijo pospeševanja grafike. Ta evropski standard predlaga tudi metode, s katerimi se, če takšne informacije sicer niso na voljo iz zanesljivega vira, določa: – učinkovitost zunanjega napajanja, ki jo ima računalnik, če je to ustrezno; – raven hrupa namiznih računalnikov, integriranih namiznih računalnikov, računalniških tankih odjemalcev, delovnih postaj, majhnih strežnikov in računalniških strežnikov; – najmanjše število ciklov polnjenja, ki jih lahko prenesejo baterije; – skupna vsebnost živega srebra v integriranem zaslonu, kadar je to ustrezno. Ta evropski standard dodatno zagotavlja smernice za informacije, ki jih morajo proizvajalci navesti v okviru nekaterih programov ali predpisov za okoljsko primerno zasnovo, kar vključuje naslednje informacije (kadar je to primerno): – rezultati zgoraj navedenih meritev energetske učinkovitosti; – parametri energetske učinkovitosti, izračunani iz zgornjih meritev (npr. skupna poraba energije na podlagi vnaprej določenega delovnega cikla); – učinkovitost zunanjega napajanja; – raven hrupa računalnika (deklarirana z ravnjo zvočne moči po lestvici A); – najmanjše število ciklov polnjenja, ki jih lahko prenesejo baterije; – ali lahko do notranje baterije »dostopa in jo zamenja uporabnik brez strokovnega znanja« ter ali je to besedilo prisotno in berljivo na zunanji embalaži; – uporabniške informacije o funkciji upravljanja porabe energije; – skupna vsebnost živega srebra v integriranem zaslonu. Ta evropski standard se uporablja za namizne računalnike, integrirane namizne računalnike, prenosne računalnike (vključno s tabličnimi računalniki, tablicami brez tipkovnice in tankimi odjemalci za mobilne naprave), namizne tanke odjemalce, delovne postaje, mobilne delovne postaje, majhne strežnike in računalniške strežnike, ki jih je mogoče napajati neposredno na izmenični tok, vključno prek zunanjega ali notranjega napajalnika. Ta evropski standard ne zajema sistemov rezin in komponent, strežniških naprav, strežnikov z več vozlišči, računalniških strežnikov z več kot štirimi priključki procesorja, igralnih konzol in priključnih postaj. Ta evropski standard se lahko uporablja za vse vrste računalnikov in računalniških strežnikov, ki niso izrecno izključeni, ne glede na njihove zahteve po napajanju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjuje SIST EN 62623:2013 - Namizni in prenosni računalniki - Merjenje porabe energije (IEC 62623:2012) 25-Feb-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi