SIST EN 14681:2007+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14681:2007+A1:2010
Koda projekta: 00322029
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14681:2007+A1:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 25.180.10 77.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 14681:2006+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the general safety requirements for electric arc furnaces (EAF) to melt steel not containing radioactive material. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events pertinent to EAF, when used as intended and under conditions foreseen by the manufacturer, but also includes foreseeable faults and malfunctions in case of misuse. This European Standard specifies also criteria for the plant and equipment integrated in the production process. This European Standard specifies the requirements to ensure the safety of persons which are to be met during the design, assembly, transport, commissioning, operation, maintenance and decommissioning of the equipment. This European Standard assumes that installations are operated and maintained by adequately trained and competent personnel. Manual intervention for setting, adjustment and maintenance is accepted as part of the normal use of the equipment. This European Standard covers the following equipment (see Annex B): - EAF with AC technology (alternating current); - EAF with DC technology (direct current); - scrap pre-heating technology; - associated equipment/devices according Annex B. The following equipment is not covered by this European Standard: - induction furnace; - resistance-arc furnace; - electron beam furnace; - plasma furnace; - other electrical furnaces used in secondary steelmaking. This European Standard does not specify safety requirements for the following equipment, which can be an integral or complementary part of the equipment covered by the Scope: a) cranes; b) scrap basket; c) transport car for scrap basket; d) elephant house (furnace encasing for environmental reasons); e) separate scrap drying equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne varnostne zahteve za električne obločne peči (EAF) za taljenje jekla, ki ne vsebuje radioaktivnih materialov. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, pomembne za električne obločne peči, ko se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji, ki jih predvidi proizvajalec, vključuje pa tudi predvidljive napake in okvare v primeru napačne uporabe. Ta evropski standard tudi določa merila za obrat in opremo, vključeno v proizvodni proces. Ta evropski standard določa zahteve za zagotavljanje varnosti oseb, ki so vključene v načrtovanje, sestavljanje, prevoz, usposobitev za zagon, delovanje, vzdrževanje in izločitev opreme iz uporabe. Ta evropski standard predvideva, da inštalacije upravlja in vzdržuje primerno usposobljeno in pristojno osebje. Ročni posegi v nastavitve, prilagoditve in vzdrževanje so sprejemljivi kot del normalne uporabe te opreme. Ta evropski standard zajema naslednjo opremo (glej Dodatek B): - električne obločne peči s tehnologijo izmeničnega toka; - električne obločne peči s tehnologijo enosmernega toka; - tehnologijo predogrevanja sekundarnih surovin; - povezano opremo/naprave v skladu z Dodatkom B. Ta evropski standard ne zajema naslednje opreme: - indukcijskih peči; - uporovnih obločnih peči; - peči z elektronskim žarkom; - plazemskih peči; - drugih električnih peči, ki se uporabljajo v sekundarni proizvodnji jekla. Ta evropski standard ne določa varnostnih zahtev za naslednjo opremo, ki je lahko vgrajeni ali dodatni del opreme, ki jo zajema področje uporabe standarda: a) za žerjave; b) za koš za sekundarne surovine; c) za vozilo, ki prevaža koš za sekundarne surovine; d) za slonje ohišje (ohišje peči zaradi varovanja okolja); e) za ločeno opremo za sušenje sekundarnih surovin.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 13578:2016 - Industrijske peči in pripadajoča procesna oprema - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi (ISO/DIS 13578:2016) 09-Jul-2014
Konsolidira SIST EN 14681:2007 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi 01-Jun-2010
Konsolidira SIST EN 14681:2007/kFprA1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi