SIST EN IEC 60942:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60942:2018
Koda projekta: 63511
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Sound calibrators (IEC 60942:2017)
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Kalibratorji za zvokomere (IEC 60942:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60942:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN IEC 60942:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies the performance requirements for three classes of sound calibrator: class LS (Laboratory Standard), class 1 and class 2. Acceptance limits are smallest for class LS and greatest for class 2 instruments. Class LS sound calibrators are normally used only in the laboratory; class 1 and class 2 are considered as sound calibrators for field use. A class 1 sound calibrator is primarily intended for use with a class 1 sound level meter and a class 2 sound calibrator primarily with a class 2 sound level meter, as specified in IEC 61672-1. The acceptance limits for class LS sound calibrators are based on the use of a laboratory standard microphone, as specified in IEC 61094-1, for demonstrations of conformance to the requirements of this document. The acceptance limits for class 1 and class 2 sound calibrators are based on the use of a working standard microphone, as specified in IEC 61094-4, for demonstrations of conformance to the requirements of this document. To promote consistency of testing of sound calibrators and ease of use, this document contains three normative annexes – Annex A "Pattern evaluation tests", Annex B "Periodic tests", Annex C "Pattern evaluation report", and two informative Annexes – Annex D "Relationship between tolerance interval, corresponding acceptance interval and the maximum-permitted uncertainty of measurement" and Annex E "Example assessments of conformance to specifications of this document". This document does not include requirements for equivalent free-field or random-incidence sound pressure levels, such as can be used in the overall sensitivity adjustment of a sound level meter. A sound calibrator can provide other functions, for example, tonebursts. Requirements for these other functions are not included in this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve glede delovanja za tri razrede kalibratorja zvoka: razred LS (laboratorijski standard), razred 1 in razred 2. Meje sprejemljivosti so najnižje za instrumente razreda LS in najvišje za instrumente razreda 2. Kalibratorji zvoka razreda LS se običajno uporabljajo le v laboratoriju; kalibratorji razreda 1 in 2 se smatrajo za kalibratorje zvoka za uporabo na terenu. Kalibrator zvoka razreda 1 je primarno namenjen za uporabo z merilnikom zvočne jakosti razreda 1, kalibratorj zvoka razreda 2 pa primarno za merilnik zvočne jakosti razreda 2, kot je opredeljeno v standardu IEC 61672-1. Meje sprejemljivosti za kalibratorje zvoka razreda LS temeljijo na uporabi laboratorijskih standardnih mikrofonov, kot je opredeljeno v standardu IEC 61094-1, za dokazovanje skladnosti z zahtevami tega dokumenta. Meje sprejemljivosti za kalibratorje zvoka razreda 1 in 2 temeljijo na uporabi delujočih standardnih mikrofonov, kot je opredeljeno v standardu IEC 61094-4, za dokazovanje skladnosti z zahtevami tega dokumenta. Za spodbujanje doslednosti preskušanja kalibratorjev zvoka in enostavne uporabe ta dokument vsebuje tri normativne dodatke – dodatek A »Preskusi ocenjevanja vzorcev«, dodatek B »Redni preskusi«, dodatek C »Poročilo o ocenjevanju vzorcev« in dva informativna dodatka – dodatek D »Razmerje med intervalom tolerance, ustreznim intervalom sprejemljivosti in največjo dovoljeno negotovost pri merjenju« in dodatek E »Primeri ocen skladnosti s specifikacijami tega dokumenta«. Ta dokument ne vključuje zahtev za ravni zvočnega tlaka v odprtem prostoru ali ravni naključne pojavnosti, ki se lahko uporabljajo pri splošni nastavitvi občutljivosti merilnika zvočne jakosti. Kalibrator zvoka lahko zagotovi druge funkcije, na primer, »toneburst«. Zahteve za te druge funkcije niso vključene v ta dokument.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60942:2004 - Electroacoustics - Sound calibrators (IEC 60942:2003) 13-Mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi