SIST EN ISO 13588:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13588:2019
Koda projekta: 00121768
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology (ISO 13588:2019)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Uporaba avtomatske tehnike s faznim krmiljenjem (FA-tehnika) (ISO 13588:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13588:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13588:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies the application of the phased array technology for the semi- or fully automated ultrasonic testing of fusion-welded joints in metallic materials of minimum thickness 6 mm. It applies to full penetration welded joints of simple geometry in plates, pipes, and vessels, where both the weld and the parent material are low-alloy and/or fine grained steel. For the testing of welds in other steel materials this document gives guidance. For coarse-grained or austenitic steels, ISO 22825 applies in addition to this document. This document provides guidance on the specific capabilities and limitations of the phased array technology for the detection, location, sizing and characterization of discontinuities in fusion-welded joints. Phased array technology can be used as a stand-alone technology or in combination with other non-destructive testing (NDT) methods or techniques, for manufacturing inspection, pre-service and for in-service inspection. This document specifies four testing levels, each corresponding to a different probability of detection of imperfections. This document permits assessment of discontinuities for acceptance purposes based either on amplitude (equivalent reflector size) and length, or on height and length. This document does not include acceptance levels for discontinuities. This document is not applicable for automated testing of welds during the production of steel products covered by ISO 10893-8, ISO 10893-11 and ISO 3183.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa uporabo tehnike s faznim krmiljenjem za polavtomatsko ali avtomatsko ultrazvočno preskušanje talilno zvarjenih zvarov v kovinskih materialih z debelino najmanj 6 mm. Uporablja se za zvarne spoje s popolno penetracijo na ploščah, ceveh in posodah s preprosto geometrijo, kjer sta zvar in matični material iz malolegiranega in/ali drobnozrnatega jekla. Ta dokument daje smernice za preskušanje zvarov v drugih jeklenih materialih. Za grobozrnata ali avstenitna jekla se poleg tega dokumenta uporablja tudi ISO 22825. Ta dokument podaja smernice o specifičnih zmogljivostih in omejitvah tehnike s faznim krmiljenjem za zaznavanje, ugotavljanje lokacije in velikosti ter karakterizacijo prekinjenosti talilno zvarjenih zvarov. Tehniko s faznim krmiljenjem je mogoče uporabiti kot samostojno metodo ali v kombinaciji z drugimi metodami ali tehnikami neporušitvenega preskušanja za pregled proizvodnje, pregled pred začetkom uporabe ali pregled med uporabo. Ta dokument določa štiri ravni preskušanja, pri čemer vsaka označuje drugačno verjetnost zaznavanja nepravilnosti. Dokument omogoča ocenjevanje nehomogenosti za namene sprejemljivosti na podlagi amplitude (ekvivalentna reflektorska velikost) in dolžine ali višine in dolžine. Dokument ne vključuje ravni sprejemljivosti za nehomogenosti. Dokument se ne uporablja za avtomatizirano preskušanje zvarov med proizvodnjo jeklenih izdelkov, zajetih v standardih ISO 10893-8, ISO 10893-11 in ISO 3183.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13588:2013 - Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Uporaba polavtomatske in avtomatske tehnike s faznim krmiljenjem (FA-tehnika) (ISO 13588:2012) 01-Sep-2019
Nadomešča SIST EN ISO 13588:2013 - Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev - Ultrazvočno preskušanje - Uporaba polavtomatske in avtomatske tehnike s faznim krmiljenjem (FA-tehnika) (ISO 13588:2012) 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi