SIST EN 838:2010

Oznaka standarda: SIST EN 838:2010
Koda projekta: 00137029
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za merjenje plinov in par z difuzijskimi vzorčevalniki - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 838:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Referenčna oznaka: EN 838:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies performance requirements and test methods under prescribed laboratory conditions for the evaluation of diffusive samplers and of procedures using these samplers for the determination of gases and vapours in workplace atmospheres. This European Standard is applicable to diffusive samplers and measuring procedures using these samplers in which sampling and analysis are carried out in separate stages. This European Standard is not applicable to: diffusive samplers which are used for the direct determination of concentrations; diffusive samplers which rely on sorption into a liquid.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za zmogljivost in preskusne metode pod predpisanimi laboratorijskimi pogoji za vrednotenje difuzijskih vzorčevalnikov in postopkov, pri katerih se uporabljajo ti vzorčevalniki za določevanje plinov in par v delovnih atmosferah. Ta evropski standard se uporablja za difuzijske vzorčevalnike in postopke za merjenje, pri katerih se uporabljajo ti vzorčevalniki, pri katerih se vzorčenje in analiza opravita v ločenih fazah. Ta evropski standard se ne uporablja za: difuzijske vzorčevalnike, ki se uporabljajo za neposredno določevanje koncentracij; difuzijske vzorčevalnike, ki se opirajo na sorpcijo v tekočino.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 838:1998 - Zrak na delovnem mestu - Difuzijski vzorčevalniki za določevanje plinov in par - Zahteve in preskusne metode 01-Apr-2010
Nadomeščen z kSIST FprEN ISO 23320:2021 - Zrak na delovnem mestu - Plini in pare - Zahteve za vrednotenje merilnih postopkov z difuzijskimi vzorčevalniki (ISO/FDIS 23320:2021) 08-Jun-2022
Revidiran kSIST FprEN ISO 23320:2021 - Zrak na delovnem mestu - Plini in pare - Zahteve za vrednotenje merilnih postopkov z difuzijskimi vzorčevalniki (ISO/FDIS 23320:2021) 01-May-2021
Nadomešča SIST EN 838:1998 - Zrak na delovnem mestu - Difuzijski vzorčevalniki za določevanje plinov in par - Zahteve in preskusne metode 08-Jun-2022
Nadomeščen z kSIST FprEN ISO 23320:2021 - Zrak na delovnem mestu - Plini in pare - Zahteve za vrednotenje merilnih postopkov z difuzijskimi vzorčevalniki (ISO/FDIS 23320:2021) 18-May-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi