SIST EN IEC 62386-104:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62386-104:2019
Koda projekta: 64334
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components (IEC 62386-104:2019)
Naslov (slovenski): Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 104. del: Splošne zahteve - Brezžične in nadomestne komponente žičnega sistema (IEC 62386-104:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62386-104:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.50 35.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN IEC 62386-104:2019
Področje projekta (angleško): The IEC 62386 series specifies a bus system for control by digital signals of electronic lighting equipment. This part of IEC 62386 applies to a system with wireless or alternative wired communication between its units, instead of a wired bus system, where the meaning of “wireless or alternative wired communication”, or in short “telecommunication”, is any type of communication network different from the wired system described in IEC 62386-101. Where the electronic lighting equipment is covered by the scope of IEC 61347 (all parts), it is in line with the requirements of IEC 61347 (all parts), with the addition of DC supplies. NOTE the definition of “telecommunication” applies only to this document and differs from the IEC Electropedia term in IEC 60050-701:1988, 701-01-05.
Področje projekta (slovensko): Skupina standardov IEC 62386 določa sistem vodil za krmiljenje elektronske opreme za razsvetljavo z digitalnimi signali. Ta del standarda IEC 62386 se uporablja za sistem z brezžično ali nadomestno žično komunikacijo med enotami, namesto za žični sistem vodil, pri čemer izraz »brezžična ali nadomestna žična komunikacija« oziroma »telekomunikacija« pomeni vsako vrsto komunikacijskega omrežja, ki se razlikuje od žičnega sistema, opisanega v standardu IEC 62386-101. Če je elektronska oprema za razsvetljavo vključena na področje uporabe standarda IEC 61347 (vsi deli), je v skladu z zahtevami standarda IEC 61347 (vsi deli) z dodatkom enosmerne napajalne napetosti. OPOMBA: Opredelitev izraza »telekomunikacije« se uporablja samo za ta dokument in se razlikuje od izraza v slovarju IEC Electropedia, uporabljenega v standardu IEC 60050-701:1988, 701-01-05.

Najbolje prodajani standardi