SIST EN 50176:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50176:2010
Koda projekta: 16944
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
Naslov (slovenski): Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50176:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Referenčna oznaka: EN 50176:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating materials and for hard to ignite liquid coating materials to be used in explosive atmospheres generated by their own spray cloud. A distinction is made between spraying systems corresponding to EN 50050 and spraying systems designed for higher discharge energies and/or currents. This European Standard also specifies the design-related requirements for a safe operation of the stationary equipment including its electrical installation. 1.2 This European Standard considers four types of electrostatic spraying systems; see 5.1 for more details. 1.3 This European Standard deals with all hazards significant for the electrostatic spraying of coating materials, which could also contain small quantities of added metal particles, if the work is carried out under conditions recommended by the manufacturer. In particular, this includes ignition hazards resulting from the generated explosive atmosphere, and the protection of persons from electric shocks. 1.4 This stationary equipment is classified as equipment of group II, category 2G or category 3G for use in potentially explosive areas of zone 1 or 2, respectively.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje zahteve za vgrajeno opremo za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke in za težko vnetljive tekočine za prevleke za uporabo v eksplozivnih atmosferah, ustvarjenih z njihovim lastnim oblakom razpršila. Razlikujemo med razpršilnimi sistemi, ki ustrezajo EN 50050 in razpršilnimi sistemi, oblikovanimi za višje pretočne energije in/ali tokove. Ta evropski standard prav tako opredeljuje oblikovne zahteve za varno delovanje vgrajene opreme, vključno z njeno električno napeljavo. 1.2 Ta evropski standard upošteva štiri tipe elektrostatičnih razpršilnih sistemov; za več podrobnosti glej točko 5.1. 1.3 Ta evropski standard obravnava vse nevarnosti, značilne za elektrostatično razprševanje prevlek, ki lahko vsebujejo tudi manjše količine dodanih kovinskih delcev, če je delo izvedeno pod pogoji po priporočilu proizvajalca. Zlasti to vključuje nevarnost vžiga, ki izhaja iz ustvarjene eksplozivne atmosfere, in varovanje oseb pred električnimi šoki. 1.4 Ta vgrajena oprema je razvrščena kot oprema skupine II, kategorije 2G ali kategorije 3G za uporabo na potencialno eksplozivnih območjih cone 1 oziroma 2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50176:1998 - Inštalacije za avtomatsko opremo za elektrostatično brizganje z vnetljivimi tekočinami za barvanje 01-Sep-2010
Revidiran SIST EN 50176:1998 - Inštalacije za avtomatsko opremo za elektrostatično brizganje z vnetljivimi tekočinami za barvanje 04-Sep-2012
Revidiran oSIST prEN 50176:2021 - Avtomatska oprema za elektrostatični nanos vnetljivih premazov - Varnostne zahteve 10-Mar-2020
Nadomešča SIST EN 50176:1998 - Inštalacije za avtomatsko opremo za elektrostatično brizganje z vnetljivimi tekočinami za barvanje 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi