SIST EN 50571:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50571:2014
Koda projekta: 23605
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric washing machines
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50571:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 50571:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the safety of electrical operated washing machines intended to be used by trained users in e.g. hotels, hospitals, factories, in light industry and on farms. It also covers washing machines declared for commercial use in public areas and operated by lay persons e.g. in laundrettes, communal laundry rooms. Their rated voltage being not more than 250 V for single phase and 480 V for others. This standard also covers washing machines making use of other energy sources. It does not cover requirements for these other energy sources or compressed air. However the influence of these other energy sources on the machines is covered. These washing machines are designed to be connected to hot and/or cold water supply. Washing machines making use of steam or hot water for heating purposes are also within the scope of this standard. This standard deals with the common hazards presented by washing machines that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account: a) persons (including children) whose: 1) physical, sensory or mental capabilities, or 2) lack of experience and knowledge, prevents them from using the washing machine safely without supervision or instruction; b) children playing with the washing machine. Attention is drawn to the fact that: – for commercial electric washing machines intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary, – in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities and similar authorities, – for commercial electric washing machines having a drying function, EN 50570 (commercial electric tumble dryers) is also applicable. This European Standard does not apply to: c) industrial laundry machinery (EN ISO 10472-2), d) washing machines intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas). For the purpose of this standard, the term “appliance” is to be read as “washing machine intended for commercial use.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje varnost električnih pralnih strojev, ki naj bi jih uporabljali strokovno usposobljeni uporabniki, npr. v hotelih, bolnišnicah, tovarnah, lahki industriji in na kmetijah. Zajema tudi pralne stroje, namenjene komercialni uporabi na javnih mestih, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe, npr. v javnih pralnicah. Njihova nazivna napetost ne sme presegati 250 V za enofazne naprave in 480 V za vse druge naprave. Ta standard zajema tudi pralne stroje, ki uporabljajo druge vire energije. Ne zajema zahtev za te druge vire energije ali stisnjen zrak. Zajema pa vpliv teh drugih virov energije na stroje. Pralni stroji so zasnovani tako, da se priključijo na oskrbo z vročo in/ali mrzlo vodo. Ta standard zajema tudi pralne stroje, ki uporabljajo paro ali vročo vodo za potrebe ogrevanja. Ta evropski standard obravnava splošna tveganja, ki jih za vse ljudi predstavljajo pralni stroji. Vendar na splošno ne upošteva: a) oseb (tudi otrok), ki zaradi: 1) fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma 2)pomanjkanja izkušenj in znanja, ne morejo varno uporabljati pralnih strojev brez nadzora ali navodil; b) otrok, ki se igrajo s pralnim strojem. Upoštevati je treba tudi: – da so za komercialne električne pralne stroje, ki so namenjeni za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve, – da v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, nacionalni organi za oskrbo z vodo ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve, – za komercialne električne pralne stroje s sušilno funkcijo velja tudi standard EN 50570 (komercialni električni sušilni stroji). Ta evropski standard se ne uporablja za: c) industrijske pralne stroje (EN ISO 10472-2), d) pralne stroje, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin). V tem standardu izraz »naprava«, kot je uporabljen v 1. delu, pomeni »pralne stroje, namenjene komercialni uporabi«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50571:2014/A1:2018 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje - Dopolnilo A1 01-Mar-2018
Dopolnjen z SIST EN 50571:2014/oprA2:2021 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne pralne stroje - Dopolnilo A2 06-May-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi