SIST-TS CEN ISO/TS 14071:2016

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 14071:2016
Koda projekta: CSS26045
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
Naslov (slovenski): Ravnanje z okoljem - Ocenjevanje življenjskega cikla - Kritični pregled procesov in kompetence recenzenta: Dodatne zahteve in smernice za ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 14071:2016 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UZO - Upravljanje z okoljem
ICS: 13.020.10 13.020.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 14071:2016
Področje projekta (angleško): This Technical Specification provides additional specifications to ISO 14040:2006 and ISO 14044:2006. It provides requirements and guidelines for conducting a critical review of any type of LCA study and the competencies required for the review. This Technical Specification provides: — details of a critical review process, including clarification with regard to ISO 14044:2006; — guidelines to deliver the required critical review process, linked to the goal of the life cycle assessment (LCA) and its intended use; — content and deliverables of the critical review process; — guidelines to improve the consistency, transparency, efficiency and credibility of the critical review process; — the required competencies for the reviewer(s) (internal, external and panel member); — the required competencies to be represented by the panel as a whole. This Technical Specification does not cover the applications of LCA (as illustrated in ISO 14040:2006, Figure 1).
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja dodatne specifikacije za standarda ISO 14040:2006 in ISO 14044:2006. Standard podaja zahteve in smernice za izvajanje kritičnega pregleda študije LCA katere koli vrste in kompetence, ki so potrebne za pregled. Ta tehnična specifikacija določa: – podrobnosti kritičnega pregleda, vključno s pojasnitvijo glede na standard ISO 14044:2006; – smernice za izvedbo zahtevanega kritičnega pregleda v povezavi s ciljem ocenjevanja življenjskega cikla in njegovo predvideno uporabo; – vsebino in izsledke kritičnega pregleda; – smernice za izboljšanje doslednosti, transparentnosti, učinkovitosti in kredibilnosti kritičnega pregleda; – zahtevane kompetence recenzenta oz. recenzentov (notranjih, zunanjih in članov sosveta); – zahtevane kompetence, ki jih v celoti predstavlja sosvet. Ta tehnična specifikacija ne zajema uporabe ocenjevanja življenjskega cikla (kot je prikazano v standardu ISO 14040:2006, slika 1).

Najbolje prodajani standardi