SIST EN 1870-3:2015

Oznaka standarda: SIST EN 1870-3:2015
Koda projekta: 00142162
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3:Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1870-3:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: EN 1870-3:2014
Področje projekta (angleško): This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches, herein after referred to as "machines", designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood and also these materials where they are covered with plastic edging and/or plastic/light alloy laminates when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. NOTE 1 For the definition of down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches, see 3.2, 3.3 and 3.4, and for the definition of displaceable machine, see 3.8. This document does not apply to: - machines for cross cutting logs; - hand-held motor-operated electric tools or any adaptation permitting their use in a different mode, i.e. bench mounting; NOTE 2 Hand-held motor-operated electric tools and saw benches to form an integrated whole with a hand-held motor-operated electric tools are covered by EN 60745-1:2009 together with EN 60745-2-5:2009. - transportable machines set up on a bench or a table similar to a bench, which are intended to carry out work in a stationary position, capable of being lifted by one person by hand. NOTE 3 Transportable motor-operated electric tools are covered by the requirements of EN 61029-1:2009 together with EN 61029-2-9:2009 and EN 61029-2-11:2009. This document is not applicable to down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches which are manufactured before the date of its publication as European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo, v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjene rezanju polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s plastično obrobo in/ali plastjo iz plastike/lahkih zlitin, ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. OPOMBA 1 Za definicije za krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo glej 3.2, 3.3 in 3.4, za definicijo premestljivega stroja pa 3.8. Ta dokument se ne uporablja za: – stroje za prečno rezanje hlodov; – ročna motorna električna orodja ali kakršne koli prilagoditve, ki omogočajo uporabo na drugačen način, tj. namestitev na delovno mizo; OPOMBA 2 Ročna motorna električna orodja in žage z delovno mizo za sestavo integrirane celote z ročnimi motornimi električnimi orodji so obravnavane v standardu EN 60745-1:2009 skupaj s standardom EN 60745-2-5:2009; – premične stroje na delovni mizi ali njej podobni mizi, ki so namenjeni delu v stacionarnem položaju in jih lahko z roko dvigne ena oseba. OPOMBA 3 Premični motorni električni stroji so obravnavani v zahtevah standarda EN 61029-1:2009 skupaj s standardoma EN 61029-2-9:2009 in EN 61029-2-11:2009. Ta dokument ne velja za krožne žage za prečni rez od zgoraj navzdol in kombinirane žage za prečni rez z delovno mizo, ki so izdelane pred datumom objave dokumenta kot evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1870-3:2002+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 3. del: Čelilne žage za rezanje od zgoraj navzdol in kombinirane čelilne in krožne žage z delovno mizo 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi