SIST EN ISO 180:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 180:2020
Koda projekta: 00249994
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2019)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 180:2020 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN ISO 180:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for determining the Izod impact strength of plastics under defined conditions. A number of different types of specimen and test configurations are defined. Different test parameters are specified according to the type of material, the type of test specimen and the type of notch. The method is used to investigate the behaviour of specified types of specimen under the impact conditions defined and for estimating the brittleness or toughness of specimens within the limitations inherent in the test conditions. The method is suitable for use with the following range of materials: - rigid thermoplastic moulding and extrusion materials, including filled and reinforced compounds in addition to unfilled types; rigid thermoplastics sheets; - rigid thermosetting moulding materials, including filled and reinforced compounds; rigid thermosetting sheets, including laminates; - fibre-reinforced thermosetting and thermoplastic composites incorporating unidirectional or non-unidirectional reinforcements such as mat, woven fabrics, woven rovings, chopped strands, combination and hybrid reinforcements, rovings and milled fibres and sheet made from pre-impregnated materials (prepregs); - thermotropic liquid-crystal polymers. The method is not normally suitable for use with rigid cellular materials and sandwich structures containing cellular material. Notched specimens are also not normally used for long-fibre-reinforced composites or thermotropic liquid-crystal polymers. The method is suited to the use of specimens which can be either moulded to the chosen dimensions, machined from the central portion of a standard multipurpose test specimen (see ISO 20753) or machined from finished or semi-finished products such as mouldings, laminates and extruded or cast sheet. The method specifies preferred dimensions for the test specimen. Tests which are carried out on specimens of different dimensions or with different notches, or specimens which are prepared under different conditions, may produce results which are not comparable. Other factors, such as the energy capacity of the apparatus, its impact velocity and the conditioning of the specimens can also influence the results. Consequently, when comparative data are required, these factors are to be carefully controlled and recorded. The method is not intended to be used as a source of data for design calculations. Information on the typical behaviour of a material can be obtained, however, by testing at different temperatures, by varying the notch radius and/or the thickness and by testing specimens prepared under different conditions.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za ugotavljanje udarne žilavosti polimernih materialov po Izodu pod določenimi pogoji. Določeno je več različnih vrst vzorcev in preskusnih konfiguracij. Različni preskusni parametri so določeni glede na vrsto materiala, vrsto preskusnega vzorca in vrsto zareze. Metoda se uporablja za preiskovanje vedenja določenih vrst vzorcev pod določenimi udarnimi pogoji in ocenjevanje krhkosti ali žilavosti vzorcev v okviru omejitev preskusnih pogojev. Metoda je ustrezna za naslednje vrste materialov: – trdi in plastomerni materiali za oblikovanje in ekstrudiranje, vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami poleg nepolnjenih vrst; trdi plastomerni trakovi; – trdi termoreaktivni materiali za oblikovanje, vključno s polnjenimi in ojačanimi spojinami; trdi termoreaktivni trakovi, vključno z laminati; – z vlakni ojačani termoreaktivni in plastomerni kompoziti, ki vsebujejo enosmerne ali večsmerne ojačitve, kot so mati, tkanine, tkani rovingi, rezane niti, kombinacijske in hibridne ojačitve, rovingi in brušena vlakna ter in trakovi iz predhodno impregniranih materialov; – termotropni polimeri iz tekočih kristalov. Metoda običajno ni primerna za trde penjene materiale in strukture tipa »sendvič«, ki vsebujejo penjeni material. Zarezani vzorci se običajno tudi ne uporabljajo za kompozite, ojačane z dolgimi vlakni, ali termotropne polimere iz tekočih kristalov. Metoda je primerna za uporabo pri vzorcih, ki jih je mogoče oblikovati na želene dimenzije, strojno izdelati iz osrednjega dela standardnega večnamenskega preskusnega vzorca (glej ISO 20753) ali strojno izdelati iz končnih izdelkov ali polizdelkov, kot so oblikovanci, laminati in ekstrudirane ali lite plošče. Metoda določa prednostne dimenzije preskusnih vzorcev. Preskusi, ki se izvajajo na vzorcih drugih velikosti ali z drugačnimi zarezami, ali na vzorcih, ki so pripravljeni pod drugačnimi pogoji, lahko dajo rezultate, ki niso primerljivi. Na rezultate lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so energijska zmogljivost aparata, njegova udarna hitrost in obdelava vzorcev. Če so potrebni primerjalni podatki, je treba te dejavnike natančno nadzirati in zabeležiti. Metoda se naj ne bi uporabljala kot vir podatkov za izračune v okviru zasnove. Podatke o značilnem obnašanju materiala je mogoče pridobiti s preskušanjem pri različnih temperaturah, spreminjanjem premera zareze in/ali debeline ter preskušanjem vzorcev, pripravljenih pri različnih pogojih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 180:2001/A1:2007 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu - Dopolnilo 1 (ISO 180:2000/Amd 1:2006) 14-dec-2016
Nadomešča SIST EN ISO 180:2001/A2:2014 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu - Dopolnilo 2: Navajanje natančnosti (ISO 180:2000/Amd 2:2013) 25-dec-2019
Nadomešča SIST EN ISO 180:2001/A1:2007 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu - Dopolnilo 1 (ISO 180:2000/Amd 1:2006) 25-dec-2019
Revidiran SIST EN ISO 180:2001 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2000) 14-dec-2016
Nadomešča SIST EN ISO 180:2001 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu (ISO 180:2000) 25-dec-2019
Revidiran SIST EN ISO 180:2001/A2:2014 - Polimerni materiali - Ugotavljanje udarne žilavosti po Izodu - Dopolnilo 2: Navajanje natančnosti (ISO 180:2000/Amd 2:2013) 14-dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi