SIST ES 202 782 V1.2.1:2016

Oznaka standarda: SIST ES 202 782 V1.2.1:2016
Koda projekta: 31899
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: TTCN-3 Performance and Real Time Testing
Naslov (slovenski): Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica preskušanja in zapisa krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Zmogljivosti TTCN-3 in realnočasovno preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ES 202 782 V1.2.1:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 35.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: ETSI ES 202 782 V1.2.1 (2014-06)
Področje projekta (angleško): The present document defines the real time and performance testing support package of TTCN-3. TTCN-3 can be used for the specification of all types of reactive system tests over a variety of communication ports. Typical areas of application are protocol testing (including mobile and Internet protocols), service testing (including supplementary services), module testing, testing of OMG CORBA based platforms, APIs, etc. TTCN-3 is not restricted to conformance testing and can be used for many other kinds of testing including interoperability, robustness, regression, system and integration testing. The specification of test suites for physical layer protocols is outside the scope of the present document. TTCN-3 packages are intended to define additional TTCN-3 concepts, which are not mandatory as concepts in the TTCN-3 core language, but which are optional as part of a package which is suited for dedicated applications and/or usages of TTCN-3. While the design of TTCN-3 package has taken into account the consistency of a combined usage of the core language with a number of packages, the concrete usages of and guidelines for this package in combination with other packages is outside the scope of the present document.
Področje projekta (slovensko): V tem dokumentu je opredeljen paket za podporo realnočasovnem preskušanju in preskušanju zmogljivosti TTCN-3. TTCN-3 je mogoče uporabiti za specifikacijo vseh vrst reaktivnih sistemskih preskusov v okviru različnih komunikacijskih vrat. Običajna področja uporabe so preskušanje protokolov (vključno z mobilnimi in internetnimi protokoli), preskušanje storitev (vključno z dopolnilnimi storitvami), preskušanje modulov, preskušanje platform na osnovi OMG CORBA, programski vmesniki (API) itd. TTCN-3 ni omejen na preskušanje skladnosti in se lahko uporabi za številne druge vrste preskušanja, vključno s preskušanjem interoperabilnosti, robustnosti, regresije, sistema in integracije. Specifikacija preskuševalnih nizov za protokole fizične plasti ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Paketi TTCN-3 so namenjeni določitvi dodatnih pojmov TTCN-3, ki niso obvezni kot pojmi v temeljnem jeziku TTCN-3, ampak so izbirni kot del paketa, ki je primeren za namenske aplikacije in/ali načine uporabe jezika TTCN-3. Zasnova paketa TTCN-3 upošteva skladnost kombinirane uporabe temeljnega jezika z več paketi, vendar pa dejanske uporabe tega paketa in smernice zanj v kombinaciji z drugimi paketi ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta.

Najbolje prodajani standardi