SIST EN 17449:2022

Oznaka standarda: SIST EN 17449:2022
Koda projekta: 00322037
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements to finishing lines for metal strip
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za zaključne črte na kovinskem traku
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17449:2022 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 77.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN 17449:2022
Področje projekta (angleško): This document specifies the general safety requirements for finishing lines for metal strip, hereafter referred as finishing line(s), as defined in 3.1. This document deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant for finishing lines when used as intended and under conditions foreseen by the manufacturer. This document provides the requirements to be met by the manufacturer to ensure the safety of persons and property during transport, commissioning, operation and de-commissioning, as well as in the event of foreseeable failures or malfunctions that can occur in the equipment (see Clauses 4 and 5). This document is applicable to: Plant (machinery, equipment, devices) for the customer-specific processing of metal strip/metal foil (starting material: hot rolled or cold rolled strip as coil) from the material feeding (1) via the finishing process (2) until the material removal (3) (see exemplary layout in Figure 1). Figure 1... Examples of finishing lines and their machinery/equipment covered by the scope of this standard are listed below: - finishing lines, e.g.: - slitting line (see Figure 2); - cut-to-length line (see Figure 3); - feeding line (see Figure 4); - blanking line; - trimming line; - rounding machines; - strip edge machining lines; - inspection lines; - rewinding lines, separator lines, doubler lines; - strip-supply lines (e.g. for presses or roll forming lines); - interlinked machinery/equipment which can be part of a finishing line, e.g.: - coil conveying (e.g. feeding in, threading, pushing-in, guiding and transporting); - stretching, bending, levelling machine; - marking machine; - recoiler and uncoiler; - shears; - punching machine; - coil and sleeve handling device; - welding machine; - oiling machine; - scrap chopper, scrap coiler, scrap conveyor; - changing device; - stacking device; - coil transport device (associated with the line); - measuring systems and devices; - fluid systems. The following machinery may be part of or linked to a finishing line but are not covered by this document: - packaging lines (EN 415); - roll forming lines; - machines for painting and laminating; - embossing machine; - saws; - plate shear (plate as raw material) (EN 13985); - equipment for applying (removing) media to (from) the material surface; - coil transport devices outside the boundaries of the line (e.g. supply from the storage); - presses (EN 692 and EN 693); - milling machines (EN 13128); - machinery using laser (EN ISO 11553) for strip processing (e.g. welding, cutting); - punching machines (as stand-alone machine); - cranes; - robots (EN ISO 10218); - separate media systems (e.g. compressed air system, exhaust system); - storage equipment. For modernization, this document can be applied for the parts to be modernized. Figure 2, 3, 4...
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa splošne varnostne zahteve za zaključne črte na kovinskem traku (v nadaljevanju: »zaključne linije«), kot je opredeljeno v točki 3.1. Ta dokument obravnava večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi z zaključnimi linijami, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom ter pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec. Ta dokument podaja zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec za zagotovitev varnosti oseb in premoženja med prevozom, usposabljanjem za zagon, obratovanjem in prenehanjem obratovanja ter v primeru predvidljivih okvar ali napak, do katerih lahko pride pri opremi (glej točki 4 in 5). Ta dokument se uporablja za: – obrate (stroje, opremo, naprave) za obdelavo kovinskih trakov/kovinske folije (vhodni material: vroče ali hladno valjan trak v obliki zvitka) od podajanja materiala (1) prek postopka končne obdelave (2) do odstranitve materiala (3) (glej primer postavitve na sliki 1). Slika 1 ... Spodaj so navedeni primeri zaključnih linij in njihovi stroji/oprema, ki spadajo na področje uporabe tega standarda: – zaključne linije, na primer: – linija za razrezovanje (glej sliko 2); – linija za rezanje po meri (glej sliko 3); – linija za podajanje (glej sliko 4); – linija za fino rezanje; – linija za obrezovanje; – stroji za zaobljenje; – linija za obdelavo robov trakov; – linija za pregled; – linije za ponovno navijanje, linije za ločevanje, linije za podvajanje; – linije za dovajanje trakov (npr. za stiskalnice ali linije za oblikovanje zvitkov); – medsebojno povezani stroji/oprema, ki je lahko del zaključne linije, na primer: – transportiranje zvitkov (npr. podajanje, rezanje navojev, potiskanje, usmerjanje in transport); – stroj za raztezanje, upogibanje, izravnavo; – stroj za označevanje; – naprava za ponovno navijanje in odvijanje; – škarje; – stroj za luknjanje – naprava za rokovanje z zvitki in tulci; – stroj za varjenje; – stroj za naoljenje; – razsekalnik odpadnih delcev, navijalnik odpadnih delcev, transporter odpadnih delcev; – naprava za zamenjavo zvitkov; – naprava za zlaganje; – naprava za transport zvitkov (povezana z linijo); – merilni sistemi in naprave; – tekočinski sistemi. Naslednji stroji so lahko del zaključne linije oziroma so z njo povezani, vendar niso zajeti v tem dokumentu: – linije za pakiranje (EN 415); – linije za oblikovanje zvitkov; – stroji za barvanje in laminiranje; – stroj za vtiskovanje; – žage; – škarje za pločevino (pločevina kot surovina) (EN 13985); – oprema za nanos medijev na površino materiala (oziroma odstranjevanje z nje); – naprave za transport zvitkov zunaj meja linije (npr. dobava iz skladišča); – stiskalnice (EN 692 in EN 693); – stroji za mletje (EN 13128); – stroji, ki uporabljajo laser (EN ISO 11553) za obdelavo trakov (npr. varjenje, rezanje); – stroji za luknjanje (kot samostojni stroji); – žerjavi; – roboti (EN ISO 10218); – ločeni sistemi za medije (npr. sistem stisnjenega zraka, izpušni sistem); – oprema za shranjevanje. Pri modernizaciji je mogoče ta dokument uporabiti za dele, ki bodo modernizirani. Slike 2, 3, 4 ...

Najbolje prodajani standardi