SIST EN 1047-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1047-1:2019
Koda projekta: 00263040
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and data inserts
Naslov (slovenski): Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - 1. del: Omare za zaščito nosilcev podatkov in vložki za nosilce podatkov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1047-1:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi
ICS: 13.220.40 13.310 35.220.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 1047-1:2019
Področje projekta (angleško): This part of this European Standard specifies requirements for fire resisting data cabinets and diskette inserts. Two methods of test are specified to determine the ability of fire resisting data cabinets to protect temperature and humidity sensitive contents from the effects of fire: a fire endurance test and a fire shock and impact test. Two levels of fire severity (S 60 and S 120) based upon time of fire exposure; and three protection classes (P, D and DIS) are specified using the maximum temperature increases and humidity values permitted within the storage space of the data cabinet. Diskette inserts (DI 60 P/DIS and DI 120 P/DIS) are installed in data cabinets of protection class S 60 P or S 120 P, respectively, and subjected to a fire endurance test (see 5.1.2). Requirements are also specified for test specimens, the technical documentation for the test specimen, correlation of the test specimen with the technical documentation, preparation for type testing and test procedures. A scheme to classify the fire resisting data cabinets and diskette inserts from the test results is also given (see Table 1). Diskette inserts should only be installed in data cabinets having the same design as the series of protection class S 60 P and S 120 P, respectively, in which the insert has been tested in accordance with 5.1.2. Where several inserts are installed, they should be built in one beside the other or one above the other from bottom to top, respectively. The volume and total height of the installed inserts should not exceed 50 % of the total internal volume or 50 % of the internal height, respectively, of the data cabinets into which they are installed. The dimensions of the insert can be adapted by increasing the width and depth to the corresponding dimensions of the data cabinets. A reduction of these dimensions as well as a change of the height is only admitted within the specified tolerance. The temperature increases during type-tests on data cabinets and diskette inserts will be considered in deciding the permitted diskette insert installations. For a permitted installation, the temperature increase of the intended data cabinet (∆T_A∙K) should not exceed the temperature increase of the tested data cabinet (∆T_B∙K) in which the diskette insert has been type-tested by more than the difference between the maximum value for the diskette insert (∆T_i∙K) and the maximum admissible temperature increase (30 K), i.e ∆T_A- ∆T_B≤30 K- ∆T_i (See example in Annex B). A description of the installation of the diskette inserts should be given in the technical documentation of the manufacturer.
Področje projekta (slovensko): Ta del evropskega standarda določa zahteve za omare za zaščito nosilcev podatkov in vložke za diskete, odporne proti požaru. Opredeljeni sta dve metodi preskušanja, s katerima se določi zmožnost omar za zaščito nosilcev podatkov, odpornih proti požaru, glede zaščite vsebine, ki je občutljiva na temperaturo in vlago, pred ognjem: preskus odpornosti na ogenj in preskus požarnega udara. Na podlagi največjih dvigov temperature in vrednosti vlage, ki so dovoljene v prostoru za shranjevanje omare za zaščito nosilcev podatkov, sta določeni dve stopnji jakosti požara (S 60 in S 120) glede na čas izpostavljenosti ognju ter trije razredi zaščite (P, D in DIS). Vložki za diskete (DI 60 P/DIS in DI 120 P/DIS) so nameščeni v omarah razreda zaščite S 60 P oziroma S 120 P in so preskušeni glede odpornosti na ogenj (glej točko 5.1.2). Podane so tudi zahteve za preskusne vzorce, tehnično dokumentacijo vzorcev, razmerje med vzorci in tehnično dokumentacijo ter pripravo na tipsko preskušanje in preskusne postopke. Poleg tega ta del podaja shemo za razvrstitev omar za zaščito nosilcev podatkov in vložkov za diskete, odpornih proti požaru, na podlagi rezultatov preskusa (glej preglednico 1). Vložki za diskete naj se nameščajo samo v omare za zaščito nosilcev podatkov, ki imajo enako zasnovo kot serija z razredom zaščite S 60 P oziroma S 120 P, pri kateri je bil vložek preskušen v skladu s točko 5.1.2. Če je nameščenih več vložkov, naj bodo ti eden zraven drugega oziroma eden nad drugim od spodaj navzgor. Prostornina in skupna višina nameščenih vložkov naj ne presega 50 % skupne notranje prostornine oziroma 50 % notranje višine omar za zaščito nosilcev podatkov, v katerih so vložki nameščeni. Mere vložka je mogoče prilagoditi s povečanjem širine in globine, tako da ustrezata meram omare za zaščito nosilcev podatkov. Zmanjševanje teh mer in spreminjanje višine je dovoljeno le znotraj določene tolerance. Dvigovanje temperature med preskušanjem tipov omar za zaščito nosilcev podatkov in vložkov za diskete bo upoštevano pri odločitvah glede dovoljene namestitve vložkov za diskete. Za dovoljeno namestitev naj dvig temperature predvidene omare za zaščito nosilcev podatkov (∆T_A K) ne presega dviga temperature preskušene omare za zaščito nosilcev podatkov (∆T_B K), v kateri je bil vložek za diskete tipko preskušen za več kot razliko med največjo vrednostjo vložka za diskete (∆T_i K) in največjim dovoljenim dvigom temperature (30 K), tj. ∆T_A – ∆T_B ≤ 30 K – ∆T_i (glej primer v dodatku B). Namestitev vložkov za diskete naj bo opisana v tehnični dokumentaciji proizvajalca.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1047-1:2006 - Varnostne shranjevalne enote – Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti – 1. del: Omare za zaščito nosilcev podatkov in vložki za diskete 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 1047-1:2006 - Varnostne shranjevalne enote – Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti – 1. del: Omare za zaščito nosilcev podatkov in vložki za diskete 01-Dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi