SIST EN 521:2019

Oznaka standarda: SIST EN 521:2019
Koda projekta: 00181066
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
Naslov (slovenski): Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Prenosni aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 521:2019 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 27.060.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Razveljavitev: 01-okt-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-10
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the construction and performance characteristics related to safety and the rational use of energy of portable appliances burning liquefied petroleum gases at the vapour pressure within the gas container. It also defines test methods and the requirements for marking and the information to be given in the instructions. NOTE These appliances are referred to in the body of the text as "appliances". This European Standard applies to various types of portable appliances burning liquefied petroleum gases at vapour pressure and designed to be used with (non refillable) cartridges as complying with EN 417 or any types of gas cylinders other than cartridges. For example the following types of appliances are covered: a) cooking appliances (hotplates, grills, barbecues...). This European Standard does not cover barbecues that can be used indoors; b) lighting appliances; c) heating appliances. This European Standard only applies to appliances with a maximum heat input of up to 3 kW (Hs) for outdoor use only; d) blowlamps. This European Standard only applies to blowlamps without a flexible hose; e) laboratory burners. The requirements apply to these appliances or their functional sections whether or not the latter are independent or incorporated into an assembly. This European Standard only applies to type examination. Appliances covered by this European Standard are not connected to a flue for the discharge of products of combustion and are not connected to the mains electricity supply. This European Standard covers neither appliances supplied with LPG in the liquid phase nor those incorporating a fixed gas reservoir which may or may not be refilled by the user. This European Standard does not cover gas containers or flexible hose. It does not apply to smokers’ lighters covered by EN ISO 9994. Requirements for rational use of energy have been included for hotplate burners. However, such requirements have not been included for the
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa konstrukcijske značilnosti in značilnosti delovanja, povezane z varnostjo in racionalno uporabo energije prenosnih aparatov na utekočinjene naftne pline pri parnem tlaku v posodi za plin. Določa tudi preskusne metode in zahteve za označevanje in informacije, ki bodo podane v navodilih. OPOMBA Ti aparati so v telesu besedila označeni z besedo »aparati«. Ta evropski standard se uporablja za različne vrste prenosnih aparatov na utekočinjene naftne pline pri parnem tlaku in takšnih, zasnovanih za uporabo s kartušami (brez možnosti ponovnega polnjenja) skladno s standardom EN 417 ali s katerimi koli drugimi vrstami plinskih jeklenk, ki niso kartuše. Zajete so na primer naslednje vrste aparatov: a) aparati za kuhanje (grelne plošče, žari ...). Ta evropski standard ne zajema žarov, ki se lahko uporabljajo v zaprtih prostorih; b) aparati za vzplamtenje; c) aparati za segrevanje. Ta evropski standard se uporablja le za aparate z največjo toplotno močjo največ 3 kW (Hs) samo za notranjo uporabo; d) spajkalke. Ta evropski standard se uporablja le za spajkalke brez gibke cevi; e) laboratorijski gorilniki. Zahteve veljajo za te aparate ali njihove funkcionalne dele, ne glede na to, ali so ti deli samostojni ali vgrajeni v sestav. Ta evropski standard se uporablja samo za pregled tipa. Aparati, ki jih zajema ta evropski standard, niso povezani s cevjo za praznjenje produktov gorenja in niso povezani z električnim omrežjem. Ta evropski standard ne zajema niti aparatov na utekočinjeni naftni plin (LPG) v tekoči fazi niti aparatov s fiksno posodo za plin, ki jo uporabnik lahko znova napolni. Ta evropski standard ne zajema posod za plin ali gibke cevi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 521:2006 - Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin – Prenosni aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina 01-jun-2019
Nadomeščen z SIST EN 521:2019+AC:2019 - Specifikacije za plinske aparate na utekočinjeni naftni plin - Prenosni aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina (vključno s popravkom AC) 01-okt-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi