SIST EN ISO 177:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 177:2017
Koda projekta: 00249930
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of migration of plasticizers (ISO 177:2016)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Določevanje migracije mehčal (ISO 177:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 177:2017 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: EN ISO 177:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for the determination of the tendency of plasticizers to migrate from plastics in which they are contained into other materials or other plastics when they are brought into close contact. NOTE 1 The surfaces into which the migration can proceed can also consist of organic surface coatings, such as lacquers. This test is suitable a) for evaluating the tendency displayed by plastics, particularly in the form of films and sheets, to lose certain of their liquid constituents when they are brought into contact with materials that have an affinity for plasticizers, and b) for studying the tendency to migrate of plasticizers contained in a resin or a series of resins, in one or more concentrations. In case b), standard compounds are prepared on the basis of a well-characterized resin with welldefined ratios of plasticizer to resin. NOTE 2 When the absorbent sheets themselves contain a substance capable of migrating, simultaneous migrations can occur from the test specimens into the absorbent sheets and vice versa. The results may also be affected by the migration of other constituents of the plastic material (for example, oligomers) or by the loss of any volatile constituents other than plasticizers from the plastic material or the absorbent layer.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za ugotavljanje težnje mehčal k migraciji iz polimernih materialov, ki vsebujejo ta mehčala, v druge materiale ali polimerne materiale, ko pridejo v stik z njimi. OPOMBA 1: Površine, v katere se lahko nadaljuje migracija, lahko vključujejo tudi organske površinske premaze, kot so laki. Ta preskus je primeren: a) za vrednotenje težnje polimernih materialov, zlasti v obliki folij in listov, k izgubi nekaterih tekočih sestavin, ko pridejo v stik z materiali, ki so sprijemljivi z mehčali, in b) za preučevanje težnje k migraciji mehčal v smoli ali naboru smol v eni ali več koncentracijah. V primeru b) so standardne spojine pripravljene na podlagi ustrezno označene smole z ustrezno določenimi razmerji med mehčalom in smolo. OPOMBA 2: Če vpojni listi sami vsebujejo snov, ki omogoča migracijo, lahko pride do sočasnih migracij iz preskušancev v vpojne liste in obratno. Na rezultate lahko vpliva tudi migracija drugih sestavin polimernega materiala (npr. oligomerov) ali izguba morebitnih hlapnih sestavin, ki niso mehčala, iz polimernega materiala ali vpojne plasti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 177:2000 - Polimerni materiali - Določevanje migracije mehčal (ISO 177:1988) 09-dec-2015
Nadomešča SIST EN ISO 177:2000 - Polimerni materiali - Določevanje migracije mehčal (ISO 177:1988) 01-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi