SIST EN 1034-21:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1034-21:2012
Koda projekta: 00198070
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 21: Coating machines
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 21. del: Prekrivalni stroji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1034-21:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 13.110 21.020 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to coating machines applying the wet process for off-line coating of base paper including unwind unit, coating units, drying section, flotation and infrared dryer, smoothing unit, integrated calender, measuring device, reel-up, integrated sheeter, drives and control system and applies together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazard events relevant to coating machines, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. This document does not deal with pressure hazards in steam-heated drying cylinders. This document does not apply to: - paper and board making machines, - equipment for the treatment of coating substances, - coating machines using solvent-based colours, - coating machines applying silicon, adhesives or resin onto the paper web, - printing and varnishing machines, - integrated conveyors and cranes designed for transporting reels/shells (reel spools) and for machine maintenance, - integrated fire extinguishing equipment. This document is not applicable to coating machines which are manufactured before the date of publication as an EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za prekrivalne stroje, ki uporabljajo mokri postopek za »off-line« prekrivanje osnovnega papirja vključno z enoto za navijanje, enotami za prekrivanje, sušilnim delom, enoto za stiskanje v zvitke, enoto za premaz, flotacijo in infrardečim sušilcem, enoto za izravnavanje, integriranim stiskalcem traku, merilno napravo, kolutom, integriranim razrezovalnikom, sistemom gonil in krmiljenja ter se uporablja s standardom EN 1034-1:2000+A1:2010. Opisuje večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s prekrivalnimi stroji, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določa proizvajalec. Ta dokument ne obravnava nevarnosti tlaka v parno ogrevanih sušilnih cilindrih. Ta dokument se ne uporablja za: – stroje za izdelovanje papirja in kartona, – opremo za obdelavo snovi za prekrivanje, – prekrivalne stroje, ki uporabljajo barve na osnovi topil, – prekrivalne stroje za nanos silicija, lepil ali smole na papirno mrežo, – tiskarske in lakirne stroje, – integrirane tekoče trakove in žerjave za transport kolutov/ovojev (navijanje koluta) in vzdrževanje stroja,– integrirano opremo za gašenje požarov. Ta dokument se ne uporablja za prekrivalne stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN.

Najbolje prodajani standardi