SIST EN 60519-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60519-1:2015
Koda projekta: 24681
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60519-1:2015 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 25.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Razveljavitev: 01-nov-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-11
Referenčna oznaka: EN 60519-1:2015
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60519 specifies general safety requirements for industrial installations or equipment intended for electroheating (EH) and electroheating based treatment technologies as well as for electromagnetic processing of materials (EPM). The requirements are applicable to industrial installations or equipment with the possible use as: – equipment for direct and indirect resistance heating, – equipment for electric resistance trace heating, – equipment for induction heating, – equipment using the effect of electromagnetic forces on materials, – equipment for arc heating, including submerged arc heating, – equipment for electroslag remelting, – equipment for plasma heating and plasma surface treatment, – equipment for microwave heating, – equipment for dielectric heating, – equipment using electron guns, – equipment for infrared radiation heating, – equipment for laser heating. NOTE The list presents typical examples of equipment and its applications and is not exhaustive. The overall safety requirements for the various types of EH or EPM equipment and installations result from the joint application of the General Requirements specified in this standard and Particular Requirements covering specific types of installations or equipment (guidelines are given in Annex G). If no Particular Requirement is covering a specific installation or equipment, the General Requirements are applicable as such. This standard does not apply to equipment and appliances within the scope of: – IEC 60079 series – i.e. equipment or installations intended for use in potentially explosive atmospheres; – IEC 60335 series, – i.e. household, commercial and similar electrical appliances, including room heating; – IEC 60601 series – i.e. medical electrical equipment, – IEC 60974 series – i.e. arc welding equipment, – IEC 61010 series – i.e. equipment for laboratory use.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60519 določa splošne varnostne zahteve za industrijske naprave ali opremo, namenjeno obdelovalnim tehnologijam za električno ogrevanje (EH) in na podlagi električnega ogrevanja ter za elektromagnetno obdelavo materialov (EPM). Zahteve se uporabljajo za industrijske naprave ali opremo, ki se lahko uporablja kot: – oprema za neposredno in posredno uporovno gretje, – oprema za električne uporovne grelne trake, – oprema za indukcijsko gretje, – oprema, ki izkorišča učinek elektromagnetnih sil na materiale, – oprema za obločno gretje, vključno z zakritim obločnim gretjem, – oprema za pretaljenje pod električno prevodno žlindro, – opremo za plazemsko gretje in površinsko obdelavo s plazmo, – oprema za mikrovalovno gretje, – oprema za dielektrično gretje, – oprema, ki uporablja elektronske pištole, – oprema za infrardeče sevalno gretje, – oprema za lasersko gretje. OPOMBA: Seznam predstavlja običajne primere opreme in njenih uporab ter ni izčrpen. Splošne varnostne zahteve za različne vrste opreme in naprav za električno ogrevanje ali elektromagnetno obdelavo materialov izhajajo iz skupne uporabe splošnih zahtev, opredeljenih v tem standardu, ter posebnih zahtev, ki zajemajo posebne vrste naprav ali opreme (smernice so podane v dodatku G). Če posamezne naprave ali opreme ne zajema nobena posebna zahteva, se kot take uporabljajo splošne zahteve. Ta standard se ne uporablja za opremo in naprave v okviru skupin standardov: – IEC 60079, tj. opremo ali naprave, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah; – IEC 60335, tj. gospodinjske, komercialne in podobne električne aparate, vključno z aparati za sobno ogrevanje; – IEC 60601, tj. medicinsko električno opremo; – IEC 60974, tj. opremo za obločno varjenje; – IEC 61010, tj. opremo za laboratorijsko uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60519-1:2011 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60519-1:2010) 01-sep-2015
Revidiran kSIST FprEN IEC 60519-1:2019 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 1. del: Splošne zahteve 20-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi