SIST EN 4660-003:2011

Oznaka standarda: SIST EN 4660-003:2011
Koda projekta: 04003273
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4660-003:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.090
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Razveljavitev: 01-okt-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-10
Področje projekta (angleško): 1.1 General This standard details the functionality and principle interfaces for the ASAAC (Allied Standard Avionics Architecture Council) Network to ensure the interoperability of Common Functional Modules and design guidelines to assist in implementation of such a network. It is one of a set of standards that define an ASAAC Integrated Modular Avionics (IMA) System. The purpose of this standard is to establish by means of well defined interfaces and functionality, a network design that is technology transparent, that is open to a multi-vendor market and that can make the best use of Commercial Off The Shelf (COTS) technologies. Therefore, the associated data communication network topology, protocols and technologies are not identified in this document. For these items the document identifies the issues that should be considered when defining a specific network implementation to support the ASAAC architecture and provides guidelines to assist. Although the physical organisation and implementation of the network shall remain the System Designers choice, in accordance with the best use of the current technology, it is necessary to define interfaces and parameter sets in order to achieve a logical definition of the network with a defined functionality. This definition includes: - The generic functionality applicable to all networks. - The logical interfaces to the Operating System and Module Support Layers. - The physical interfaces to the Common Functional Modules (CFM). The ASAAC Standards are intended to be independent of specific technologies, including network technologies. This document identifies the principle interfaces for the Network, in Clause 4, and where appropriate, provides requirements on network parameters to be defined. The interfaces relevant to the network are the Module Support Layer to Operating System (MOS), Module Physical Interface (MPI) and Module Logical Interface (MLI). (...)
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno Ta standard podrobno opisuje funkcionalnosti in glavne vmesnike za omrežje ASAAC (Svet za povezane standarde letalske arhitekture), da zagotovi interoperabilnost splošnih funkcionalnih modulov in smernice pri načrtovanju za pomoč pri implementaciji takega omrežja. Je eden izmed niza standardov, ki določa integriran modularni letalski (IMA) sistem ASAAC. Namen tega standarda je z dobro določenimi vmesniki in funkcionalnostjo vzpostaviti načrt omrežja, ki je tehnološko pregleden, odprt za trg z več dobavitelji in lahko kar najbolje izkoristi komercialne nespecializirane (COTS) tehnologije. Zato povezana omrežna topologija podatkovne komunikacije, protokoli in tehnologije niso določeni v tem dokumentu. Za te postavke dokument opredeljuje vprašanja, ki jih je treba upoštevati, kadar definiramo določeno implementacijo omrežja za podporo arhitekture ASAAC, in za pomoč podaja smernice. Čeprav bo fizična organizacija in implementacija omrežja ostala izbira načrtovalca sistema v skladu z najboljšo uporabo trenutne tehnologije, je treba določiti vmesnike in nize parametrov, da dosežemo logično definicijo omrežja z določeno funkcionalnostjo. Ta definicija vključuje: - splošno funkcionalnost, ki velja za vsa omrežja, - logične vmesnike za delovni sistem in plasti podpore modula, - fizične vmesnike za splošne funkcionalne module (CFM). Standardi ASAAC so neodvisni od nekaterih tehnologij, vključno z omrežnimi tehnologijami. Ta dokument v točki 4 določa glavne vmesnike za omrežje in, kjer je primerno, podaja zahteve za omrežne parametre, ki jih je treba določiti. Vmesniki, pomembni za omrežje, so plast podpore modula za delovni sistem (MOS), fizičnega vmesnika modula (MPI) in logični vmesnik modula (MLI). (...)
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 4660-003:2019 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje 28-avg-2019
Revidiran SIST EN 4660-003:2019 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje 04-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi