SIST EN 60880:2010

Oznaka standarda: SIST EN 60880:2010
Koda projekta: 21885
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategorijo funkcij A (IEC 60880:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60880:2010 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Referenčna oznaka: EN 60880:2009
Področje projekta (angleško): This International Standard provides requirements for the software of computer-based I&C systems of nuclear power plants performing functions of safety category A as defined by IEC 61226. According to the definition in IEC 61513, I&C systems of safety class 1 are basically intended to support category A functions, but may also support functions of lower categories. However the system requirements are always determined by the functions of the highest category implemented. For software of I&C system performing only category B and C functions in NPP as defined by IEC 61226, requirements and guidance of IEC 62138 are applicable. This standard provides requirements for the purpose of achieving highly reliable software. It addresses each stage of software generation and documentation, including requirements specification, design, implementation, verification, validation and operation.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard predpisuje zahteve za programsko opremo računalniške merilne in nadzorne opreme jedrskih elektrarn, ki izvaja funkcije varnostne kategorije A, kot jih določa IEC 61226. V skladu z opredelitvijo v IEC61513 je merilna in nadzorna oprema varnostnega razreda 1 v osnovi namenjena podpori funkcij kategorije A, lahko pa podpira tudi funkcije nižjih kategorij. Zahteve za opremo so vedno določene glede na funkcijo najvišje uporabljene kategorije. Za programsko opremo merilne in nadzorne opreme, ki v jedrskih elektrarnah izvaja samo funkcije kategorije B in C, kot jih določa IEC 61226, veljajo zahteve in vodilo iz IEC 62138. Ta standard predpisuje zahteve za doseganje zelo zanesljive programske opreme. Obravnava vsako stopnjo nastajanja in dokumentiranja programske opreme, vključno z zahtevami za specifikacijo, načrtovanje, izvajanje, preverjanje, validacijo in delovanje.

Najbolje prodajani standardi