SIST EN ISO 14122-4:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14122-4:2016
Koda projekta: 00114164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Stalni dostopi do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14122-4:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.100 13.110 97.145
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN ISO 14122-4:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 14122 gives requirements for fixed ladders which are a part of a stationary machine, and to the non-powered adjustable parts (e.g. foldable, slidable) and movable parts of fixed ladder systems. NOTE 1 “Fixed” means of access are those mounted in such a manner (for example, by screws, nuts, welding) that they can only be removed by the use of tools. This part of ISO 14122 specifies minimum requirements that also apply when the same means of access is required as the part of the building or civil construction (e.g. fixed ladders) where the machine is installed, on condition that the main function of that part of the construction is to provide a means of access to the machine. NOTE 2 Where no local regulation or standards exists, this part of ISO 14122 may be used also for means of access which are outside the scope of the standard. It is intended that this part of ISO 14122 be used with ISO 14122-1 to give the requirements for fixed ladder systems. The ISO 14122 series as a whole is applicable to both stationary and mobile machinery where fixed means of access are necessary. It is not applicable to powered means of access such as lifts, escalators, or other devices specially designed to lift persons between two levels. This part of ISO 14122 is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 14122 določa zahteve za fiksne lestve, ki so del stacionarnega stroja, in za prilagodljive dele brez pogona (npr. zložljive, drsne) ter premične dele sistemov fiksnih lestev. OPOMBA 1: »Fiksni« načini dostopa so tisti, ki so nameščeni na tak način (na primer z vijaki, maticami, privarjeni), da jih je mogoče odstraniti samo z orodjem. Ta del standarda ISO 14122 določa minimalne zahteve, ki veljajo tudi, kadar je enak način dostopa zahtevan kot del objekta ali nizke gradnje (npr. fiksne lestve), če je stroj vgrajen, pod pogojem, da je glavna funkcija tega dela konstrukcije zagotoviti način dostopa do stroja. OPOMBA 2: Če ni lokalnih predpisov ali standardov, se lahko ta del standarda ISO 14122 uporabi tudi za načine dostopa, ki so zunaj področja uporabe tega standarda. Ta del standarda ISO 14122 je namenjen za uporabo s standardom ISO 14122-1 za določanje zahtev za sisteme fiksnih lestev. Skupina standardov ISO 14122 se kot celota uporablja za stacionarne in mobilne stroje, kjer je potreben fiksni način dostopa. Ne uporablja se za načine dostopa s pogonom, kot so dvigala, tekoče stopnice ali druge naprave, posebej zasnovane za dviganje oseb med dvema ravnema. Ta del standarda ISO 14122 se ne uporablja za stroje, izdelane pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14122-4:2005 - Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 14122-4:2005/A1:2010 - Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve - Dopolnilo A1 (ISO 14122-4:2004/Amd 1:2010) 01-Nov-2016
Nadomešča SIST EN ISO 14122-4:2005 - Varnost strojev - Trajna sredstva za dostop do strojev - 4. del: Fiksne lestve (ISO 14122-4:2004) 01-Nov-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi