SIST EN 61788-8:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61788-8:2011
Koda projekta: 22214
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Superconductivity - Part 8: AC loss measurements - Total AC loss measurement of round superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil method (IEC 61788-8:2010)
Naslov (slovenski): Superprevodnost - 8. del: Meritve izmeničnih izgub - Meritve skupnih izmeničnih izgub okroglih superprevodnih žic, ki so izpostavljene transverzalnemu izmeničnemu magnetnemu polju pri temperaturi tekočega helija z odjemno tuljavo (IEC 61788-8:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61788-8:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 17.220.20 29.050
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 61788-8:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61788 specifies the measurement method of total AC losses by the pickup coil method in composite superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field. The losses may contain hysteresis, coupling and eddy current losses. The standard method to measure only the hysteresis loss in DC or low-sweep-rate magnetic field is specified in IEC 61788-13 [2]. In metallic and oxide round superconducting wires expected to be mainly used for pulsed coil and AC coil applications, AC loss is generated by the application of time-varying magnetic field and/or current. The contribution of the magnetic field to the AC loss is predominant in usual electromagnetic configurations of the coil applications. For the superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field, the present method can be generally used in measurements of the total AC loss in a wide range of frequency up to the commercial level, 50/60 Hz, at liquid helium temperature. For the superconducting wires with fine filaments, the AC loss measured with the present method can be divided into the hysteresis loss in the individual filaments, the coupling loss among the filaments and the eddy current loss in the normal conducting parts. In cases where the wires do not have a thick outer normal conducting sheath, the main components are the hysteresis loss and the coupling loss by estimating the former part as an extrapolated level of the AC loss per cycle to zero frequency in the region of lower frequency, where the coupling loss per cycle is proportional to the frequency.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61788 določa merilno metodo izmeničnih izgub kompozitnih superprevodnih žic, ki so izpostavljene transverzalnemu izmeničnemu magnetnemu polju, z odjemno tuljavo. Izgube lahko vsebujejo histerezne izgube, izgube spojk in izgube vrtičnega toka. Standardna metoda za merjenje samo histereznih izgub enosmernega toka ali magnetnega polja z nizko hitrostjo valovanja, določenih v IEC 61788-13 [2]. V kovinskih in oksidnih okroglih žicah, za katere se pričakuje uporaba v glavnem za pulzne naprave s tuljavo in naprave, ki delujejo v izmeničnem toku s tuljavo, se izmenične izgube ustvarjajo z uporabo časovno spremenljivega magnetnega polja in/ali toka. Prispevek magnetnega polja k izmeničnim izgubam je prevladujoč pri običajnih elektromagnetnih konfiguracijah naprav s tuljavami. Za superprevodne žice, ki so izpostavljene transverzalnemu izmeničnemu magnetnemu polju, se pričujoča metoda lahko na splošno uporabi pri merjenjih skupnih izmeničnih izgub v širokem frekvenčnem razponu do komercialne ravni 50/60 Hz pri temperaturi tekočega helija. Za superprevodne žice s finimi vlakni se izmenične izgube, merjenje s pričujočo metodo. lahko ločijo na histerezne izgube na posamičnih vlaknih, izgube v spojkah med vlakni in izgube vrtičnega toka v običajno delujočih delih. V primerih, kjer žice nimajo debelega zunanjega običajno delujočega ovoja, so glavne komponente histerezne izgube in izgube v spojkah, ki jih ugotovimo z ocenjevanjem prejšnjega dela kot ekstrapolirane ravni izmeničnih izgub na cikel do nične frekvence na področju nizke frekvence, kjer so izgube v spojkah na cikel sorazmerne s frekvenco.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61788-8:2003 - Superconductivity - Part 8: AC loss measurements - Total AC loss measurement of Cu/Nb-Ti composite superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field by a pickup coil method 01-okt-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi