SIST EN ISO 18135:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 18135:2017
Koda projekta: 00335128
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Solid Biofuels - Sampling (ISO 18135:2017)
Naslov (slovenski): Trdna biogoriva - Vzorčenje (ISO 18135:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 18135:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov
ICS: 75.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN ISO 18135:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard describes methods for preparing sampling plans and certificates and taking samples of solid biofuels, for example, from the place where the raw materials grow, from production plant, from deliveries e.g. lorry loads, or from stock. It includes both manual and mechanical methods, and is applicable to solid biofuels that are either: ⎯ fine (particle size up to about 10 mm) and regularly-shaped particulate materials that can be sampled using a scoop or pipe, for example: sawdust, olive stones and wood pellets; ⎯ coarse or irregularly-shaped particulate materials, particle sizes up to about 200 mm that can be sampled using a fork or shovel, for example: wood chips and nut shells, forest residue chips, and straw; ⎯ baled materials for example: baled straw or grass; ⎯ large pieces (particles sizes above 200 mm) which are either picked manually or automatically; ⎯ vegetable waste, fibrous waste from virgin pulp production and from production of paper from pulp that has been dewatered; ⎯ round wood. It may be possible to use this standard on other solid biofuels. The methods described in this Standard may be used, for example, when the samples are to be tested for moisture content, ash content, calorific value, bulk density, durability, particle size distribution, ash melting behaviour and chemical composition. The methods are not intended for obtaining the very large samples required for the testing of bridging properties.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje metode za pripravo načrtov vzorčenja in certifikatov ter odvzem vzorcev trdnih biogoriv, na primer z mesta, kjer rastejo surovine, v proizvodnem obratu, iz dobav, npr. kamionskih tovorov, ali iz zaloge. Vključuje ročne in mehanske metode ter se uporablja za naslednja trdna biogoriva: ⎯ fine (velikost delcev do približno 10 mm) in trdne snovi z delci pravilnih oblik, ki jih je mogoče vzorčiti z merico ali s cevjo, na primer: žagovina, olivne koščice in lesni peleti; ⎯ grobe ali trdne snovi z delci nepravilnih oblik (velikost delcev do približno 200 mm) ki jih je mogoče vzorčiti z vilicami ali lopato, na primer: lesni sekanci in lupine oreščkov, gozdno iverje in slama; ⎯ balirani materiali, na primer: balirana slama ali trava; ⎯ veliki kosi (velikost delcev nad 200 mm), ki so zbrani ročno ali samodejno; ⎯ rastlinski odpadki, vlaknasti odpadki pri proizvodnji primarne papirne kaše in proizvodnji papirja iz kaše, ki ji je bila odstranjena voda; ⎯ okrogel les. Ta standard se morda lahko uporablja tudi za druga trdna biogoriva. Metode, ki so opisane v tem standardu, se lahko uporabljajo, ko je na primer potrebno preskusiti vsebnost vlage, vsebnost pepela, kalorično vrednost, prostorninsko maso, trajnost, porazdelitev velikosti delcev, lastnosti pepela pri taljenju in kemično sestavo. Te metode niso namenjene za pridobivanje zelo velikih vzorcev, ki so potrebni za preskušanje premostitvenih lastnosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14778:2011 - Trdna biogoriva - Vzorčenje 01-Jul-2017
Dopolnjen z SIST EN ISO 18135:2017/oprA1:2019 - Trdna biogoriva - Vzorčenje - Dopolnilo 1 12-Jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi