SIST EN ISO 14906:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14906:2019
Koda projekta: 00278425
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO 14906:2018)
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14906:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN ISO 14906:2018
Področje projekta (angleško): The EFC application interface is the EFC application process interface to the DSRC application layer, as can be seen in Figure 1 below. This document comprises specifications of: — EFC attributes (i.e. EFC application information) that can also be used for other applications and/or interfaces, — the addressing procedures of EFC attributes and (hardware) components (e.g. ICC and MMI), — EFC application functions, i.e. further qualification of actions by definitions of the concerned services, assignment of associated ActionType values and content and meaning of action parameters, — the EFC transaction model, which defines the common elements and steps of any EFC transaction, — the behaviour of the interface so as to ensure interoperability on an EFC-DSRC application interface level. This is an interface standard, adhering to the open systems interconnection (OSI) philosophy (see ISO/ IEC 7498-1), and it is as such not primarily concerned with the implementation choices to be realised at either side of the interface. This document provides security-specific functionality as place holders (data and functions) to enable the implementation of secure EFC transactions. Yet the specification of the security policy (including specific security algorithms and key management) remains at the discretion and under the control of the EFC operator, and hence is outside the scope of this document.
Področje projekta (slovensko): Aplikacijski vmesnik za elektronsko pobiranje pristojbin (EFC) je aplikacijski postopkovni vmesnik za elektronsko pobiranje pristojbin za aplikacijsko plast DSRC, kot je razvidno na sliki 1 spodaj. Ta dokument zajema specifikacije za: – atribute elektronskega pobiranja pristojbin (tj. informacije sistema elektronskega pobiranja cestnin), ki jih je mogoče uporabiti tudi za druge aplikacije, in/ali vmesnike, – obravnavane postopke atributov sistema elektronskega pobiranja cestnin in sestavnih delov (strojne opreme) (npr. kartice z integriranim vezjem (ICC) in vmesniki človek-stroj (MMI)), – funkcije sistema elektronskega pobiranja pristojbin, tj. nadaljnja kvalifikacija dejanj z definicijami obravnavanih storitev, dodelitev povezanih vrednosti »ActionType« ter vsebina in pomen parametrov dejanj, – model transakcije elektronskega pobiranja pristojbin, ki določa skupne elemente in korake katere koli transakcije elektronskega pobiranja pristojbin, – delovanje vmesnika za zagotavljanje interoperabilnosti na ravni aplikacijskega vmesnika za EFC-DSRC. To je vmesniški standard, ki se ravna po načelu povezanih odprtih sistemov (OSI) (glej ISO/ IEC 7498-1) in kot tak ni primarno povezan z načini izvajanja, ki jih je treba udejanjiti na obeh straneh vmesnika. Ta dokument zagotavlja varnostno specifično funkcijo označbe mesta (podatki in funkcije), kar omogoča izvajanje varnih transakcij elektronskega pobiranja pristojbin. Vendar pa specifikacija varnostne politike (vključno s posebnimi varnostnimi algoritmi in upravljanjem ključev) ostaja v presoji in pod nadzorom upravljavca elektronskega pobiranja pristojbin in zato ne spada na področje uporabe tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 14906:2022 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO/DIS 14906:2022) 05-May-2021
Dopolnjen z SIST EN ISO 14906:2019/A1:2020 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega - Dopolnilo A1 (ISO 14906:2018/Amd 1:2020) 01-Jun-2020
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011/A1:2015 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2011/Amd 1:2015) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011/AC:2014 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega - Tehnični popravek 1 (ISO 14906:2011/Cor 1:2013) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011/AC:2014 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega - Tehnični popravek 1 (ISO 14906:2011/Cor 1:2013) 01-Feb-2019
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2011) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011/A1:2015 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2011/Amd 1:2015) 01-Feb-2019
Nadomešča SIST EN ISO 14906:2011 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Definicija aplikacijskega vmesnika za posebne komunikacije kratkega dosega (ISO 14906:2011) 01-Feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi