SIST EN 13060:2015+A1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13060:2015+A1:2019
Koda projekta: 00102156
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Small steam sterilizers
Naslov (slovenski): Mali parni sterilizatorji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13060:2015+A1:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-01
Referenčna oznaka: EN 13060:2014+A1:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the performance requirements and test methods for small steam sterilizers and sterilization cycles which are used for medical purposes or for materials that are likely to come into contact with blood or body fluids. This European Standard applies to automatically controlled small steam sterilizers that generate steam using electrical heaters or use steam that is generated by a system external to the sterilizer. This European Standard applies to small steam sterilizers used primarily for the sterilization of medical devices with a chamber volume of less than 60 l and unable to accommodate a sterilization module (300 mm × 300 mm × 600 mm). The requirements concerning the quality management and risk management are addressed by other standards (e.g. EN ISO 13485, EN ISO 14971). This European Standard does not apply to small steam sterilizers that are used to sterilize liquids or pharmaceutical products. This European Standard does not specify safety requirements related to risks associated with the zone in which the sterilizer is used (e.g. flammable gases). This European Standard does not specify requirements for the validation and routine control of sterilization by moist heat. NOTE Requirements for the validation and routine control of sterilization by moist heat are given in EN ISO 17665-1. This European Standard does not specify requirements for other sterilization processes that also employ moist heat as part of the process (i.e. formaldehyde, ethylene oxide).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za delovanje in preskusne metode za male parne sterilizatorje in sterilizacijske cikle, ki se uporabljajo za medicinske namene ali za materiale, ki lahko pridejo v stik s krvjo ali telesnimi tekočinami. Ta evropski standard se uporablja za avtomatsko nadzorovane male parne sterilizatorje, ki paro proizvajajo z uporabo električnih grelcev ali uporabljajo paro, ki jo proizvaja sistem zunaj sterilizatorja. Ta evropski standard s uporablja za male parne sterilizatorje, ki se uporabljajo predvsem za sterilizacijo medicinskih pripomočkov in se vanje ne more namestiti sterilizacijski modul (300 mm × 300 mm × 600 mm), s prostornino komore pod 60 l. Zahteve glede vodenja kakovosti in obvladovanja tveganj so obravnavane v drugih standardih (npr. EN ISO 13485, EN ISO 14971). Ta evropski standard se ne uporablja za male parne sterilizatorje, ki se uporabljajo za sterilizacijo tekočin ali farmacevtskih izdelkov. Ta evropski standard ne določa varnostnih zahtev v zvezi s tveganji, povezanimi z območjem, na katerem se uporablja sterilizator (npr. vnetljivi plini). Ta evropski standard ne določa zahtev za validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacije z vlažno toploto. OPOMBA: Zahteve za validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacije z vlažno toploto so določene v standardu EN ISO 17665-1. Ta evropski standard ne določa zahtev za druge sterilizacijske postopke, ki prav tako uporabljajo vlažno toploto (tj. formaldehid, etilenoksid).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13060:2015 - Mali parni sterilizatorji 01-jan-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi