SIST ISO 4378-1:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 4378-1:2015
Koda projekta: 044204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plain bearings - Terms, definitions, classification and symbols - Part 1: Design, bearing materials and their properties
Naslov (slovenski): Drsni ležaji - Izrazi, definicije, klasifikacija in simboli - 1. del: Konstrukcija, materiali za ležaje in njihove lastnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 4378-1:2015 angleški, francoski in nemški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 01.040.21 21.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4378 gives the most commonly used terms relating to design, bearing materials and their properties of plain bearings with their definitions and classification. For some terms and word-combinations, their short forms are given, which can be used where they are unambiguous. Self-explanatory terms are given without definitions. NOTE In addition to terms used in English and French, two of the three official ISO languages, this document gives the equivalent terms in German; these are published under the responsibility of the member body for Germany (DIN), and are given for information only. Only the terms and definitions given in the official languages can be considered as ISO terms and definitions.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4378 vsebuje najpogosteje uporabljene izraze v zvezi s konstrukcijo, materiali za ležaje in njihovimi lastnostmi ter definicijo in klasifikacijo teh izrazov. Pri nekaterih izrazih in besednih zvezah so navedene kratke oblike, ki se lahko uporabljajo, če so nedvoumne. Pri izrazih, ki so samoumevni, definicije niso navedene. OPOMBA Izrazi v tem dokumentu so razen v angleškem in francoskem jeziku (ki sta dva od treh uradnih jezikov ISO) tudi v nemškem jeziku. Slednji so objavljeni z odgovornostjo ustreznih organov za Nemčijo (DIN) ter so le informativni. Kot izraze in definicije ISO je mogoče šteti samo tiste, ki so v uradnih jezikih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 4378-1:2003 - Drsni ležaji - Izrazi, definicije in klasifikacija - 1. del: Konstrukcija, ležajni materiali in njihove lastnosti 01-mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi