SIST EN 61360-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 61360-1:2018
Koda projekta: 62335
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Standard data elements types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods
Naslov (slovenski): Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61360-1:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 01.040.29 29.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN 61360-1:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61360 specifies principles for the definition of the properties and associated attributes and explains the methods for representing verbally defined concepts with appropriate data constructs available from IEC 61360-2. It also specifies principles for establishing a hierarchy of classification from a collection of classes, each of which represents a technical concept in the electrotechnical domain or a domain related to electrotechnology. The use of this document facilitates the exchange of technical data through a defined structure for the information to be exchanged in a computer-sensible form. Each property to be exchanged has an unambiguously defined meaning and consistent naming, where relevant a defined value list, a prescribed format and defined units of measure for all quantitative values. There is also provision for: a) control of changes to definitions of the properties through version and revision numbers; b) inclusion of notes and remarks to clarify and help in the application of the definitions; c) indication of the sources of definitions and value lists; d) associated figures and formulae. NOTE IEC TCs and SCs, or other organizations can take this document as a basis for the development of their own dictionaries. Out of scope of this document are subjects concerning the information technology infrastructure such as: – security; – database locking mechanisms; – access rights management.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61360 določa načela za opredelitev lastnosti in pripadajočih atributov ter razlaga metode za predstavitev verbalno opredeljenih pojmov z ustreznimi podatkovnimi konstrukti, ki so na voljo v standardu IEC 61360-2. Določa tudi načela za določitev klasifikacijske hierarhije iz zbirke razredov, od katerih vsak predstavlja tehnični koncept na elektrotehničnem področju ali domeno, povezano z elektrotehnologijo. Uporaba tega dokumenta olajšuje izmenjavo tehničnih podatkov prek določene strukture za izmenjavo podatkov v računalniško smiselni obliki. Vsaka lastnost za izmenjavo ima nedvoumno določen pomen in dosledno poimenovanje ter po potrebi določen seznam vrednosti, predpisan format in določene merske enote za vse količinske vrednosti. Obstaja tudi predpis za: a) nadzor sprememb definicij lastnosti s pomočjo različic in številk revizij; b) vključitev opomb in pripomb, ki pojasnjujejo ter pomagajo pri uporabi definicij; c) navedbo virov definicij in seznamov vrednosti; d) povezane številke in formule. OPOMBA: Tehnični odbori ali pododbori IEC oz. druge organizacije lahko ta dokument uporabijo kot podlago za razvoj lastnih slovarjev. Na področje uporabe tega dokumenta ne spadajo teme infrastrukture informacijske tehnologije, kot so: – varnost; – mehanizmi za blokiranje zbirk podatkov; – upravljanje pravic dostopa.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61360-1:2010 - Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode (IEC 61360-1:2009) 05-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi