SIST EN 12012-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN 12012-4:2019
Koda projekta: 00145079
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12012-4:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 83.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 12012-4:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the essential safety requirements applicable to the design and construction of agglomerators used to densify plastic scrap, reducing its size and/or volume. The limits of the agglomerator are as follows: - the outer edge of the feed opening, or the outer edge of the fixed feed device when it is an integral part of the machine or the interface between the agglomerator chamber and the feed system, when it is not an integral part of the machine and - the outer edge of the discharge opening of the agglomerator chamber or the integral discharge system or the interface between the agglomerator chamber and the discharge system, when it is not an integral part of the machine. When the feed or discharge device is covered by a specific type C standard (e.g. EN 1114-1 for extruder) this should be applied. Only the significant hazards listed in Annex A and dealt with in Clause 5 are subject to this European Standard. This European Standard does not deal with hazards caused by processing materials which, when heated, may lead to a risk of fire and release of toxic gases. This European Standard does not deal with hazards caused by upstream and/or downstream equipment. This document is not applicable to agglomerators manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa bistvene varnostne zahteve za načrtovanje in izdelavo aglomeratorjev, ki se uporabljajo za zgoščevanje odpadne plastike, s čimer se zmanjša njena velikost in/ali prostornina. Omejitve aglomeratorja: – zunanji rob odprtine za podajanje ali zunanji rob fiksne podajalne naprave, kadar je ta sestavni del naprave, oziroma vmesnik med komoro aglomeratorja in podajalnim sistemom, kadar ta ni sestavni del naprave, ter – zunanji rob odprtine za izmet komore aglomeratorja ali vgrajenega izmetnega sistema oziroma vmesnika med komoro aglomeratorja in izmetnim sistemom, kadar ta ni sestavni del naprave. Če je podajalna oziroma izmetna naprava zajeta v specifičnem standardu vrste C (npr. EN 1114-1 za naprave za iztiskanje), naj se uporabi zadevni standard. Predmet tega evropskega standarda so le večja tveganja, ki so navedena v dodatku A in obravnavana v točki 5. Ta evropski standard ne obravnava tveganj, ki jih povzročajo predelani materiali, pri segrevanju katerih lahko pride do požara in sproščanja strupenih plinov. Ta evropski standard ne obravnava tveganj, ki jih povzroča navzgornja in/ali navzdolnja oprema. Ta dokument se ne uporablja za aglomeratorje, izdelane pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidiran z SIST EN 12012-4:2019+A1:2021 - Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje 21-Jul-2021
Dopolnjen z SIST EN 12012-4:2019/oprA1:2021 - Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje 07-Oct-2020
Nadomešča SIST EN 12012-4:2007+A1:2008 - Stroji za predelavo gume in plastike - Drobilni stroji - 4. del: Varnostne zahteve za aglomeratorje 19-Jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi