SIST EN 50388:2012

Oznaka standarda: SIST EN 50388:2012
Koda projekta: 23567
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50388:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 29.280 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Referenčna oznaka: EN 50388:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes requirements for the compatibility of rolling stock with infrastructure particularly in relation to: - co-ordination of protection principles between power supply and traction units, especially fault discrimination for short-circuits; - co-ordination of installed power on the line and the power demand of trains; - co-ordination of traction unit regenerative braking and power supply receptivity; - co-ordination of harmonic behaviour. This European Standard deals with the definition and quality requirements of the power supply at the interface between traction units and fixed installations. This European Standard specifies the interface between rolling stock and electrical fixed installations for traction, in respect of the power supply system. The interaction between pantograph and overhead contact line is dealt with in EN 50367. The interaction with the “control-command” subsystem (especially signalling) is not dealt with in this standard. Requirements are given for TSI lines (both high speed and conventional) and classical lines. For classical lines, values, where given, are for the existing European networks. Furthermore the maximum values that are specified are applicable to the foreseen developments of the infrastructure of the Trans European rail networks. The following electric traction systems are within scope: - railways; - guided mass transport systems that are integrated with railways; - material transport systems that are integrated with railways. This European Standard does not apply retrospectively to rolling stock already in service. Information is given on electrification parameters such as to enable train operating companies to confirm, after consultation with the rolling stock manufacturers, that there will be no consequential disturbance on the electrification system.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za združljivost voznih sredstev z infrastrukturo, zlasti v zvezi z: – uskladitvijo varnostnih načel za elektronapajalne postaje in vlečna vozila, zlasti glede razlikovanja napake kratkega stika; – uskladitvijo napeljane električne energije na progi in odjemne moči vlakov; – uskladitvijo regenerativnega zaviranja vlečnega vozila in zmogljivosti napajanja; – uskladitvijo harmoničnega delovanja. Ta evropski standard obravnava definicijo in zahteve glede kakovosti za preskrbo z električno energijo na vmesnikih med vlečnimi vozili in nepremičnimi napravami. Ta evropski standard določa vmesnik med voznimi sredstvi in električnimi nepremičnimi napravami za vleko, kar zadeva sistem preskrbe z električno energijo. Interakcija med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom je obravnavana v standardu EN 50367. Interakcija s podsistemom »upravljanja-vodenja« (zlasti signalizacijo) ni obravnavana v tem standardu. Navedene so zahteve za proge, skladne s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) (za visoke in konvencionalne hitrosti), ter za običajne proge. Če so vrednosti za običajne proge navedene, so to vrednosti za obstoječa evropska omrežja. Poleg tega se navedene največje vrednosti uporabljajo za predviden razvoj infrastrukture vseevropskih železniških omrežij. Področje uporabe zajema naslednje električne vlečne sisteme: – železnice; – vodene sisteme javnega prevoza, ki so integrirani z železnicami; – sisteme prevoza blaga, ki so integrirani z železnicami. Ta evropski standard se ne uporablja retrospektivno za vozna sredstva, ki so že v obratovanju. Navedene so informacije o elektrifikacijskih parametrih, na podlagi katerih se družbam za opravljanje železniških prevozov omogoči, da po posvetovanju s proizvajalci voznih sredstev potrdijo, da ne bo bistvenih motenj na elektrifikacijskem sistemu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50388:2006 - Železniške naprave – Preskrba z električno energijo in vozna sredstva – Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje interoperabilnosti 01-sep-2012
Nadomeščen z oSIST prEN 50388-2:2017 - Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke in voznih sredstev - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti - 2. del: Stabilnost in harmoniki 10-mar-2015
Popravljen z SIST EN 50388:2012/AC:2013 - Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti 01-jul-2013
Nadomeščen z oSIST prEN 50388-1:2017 - Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke in voznih sredstev - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti - 1. del: Splošno 10-mar-2015
Popravljen z SIST EN 50388:2012/AC:2012 - Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti 01-okt-2012
Popravljen z SIST EN 50388:2012/AC:2013 - Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti 01-nov-2013
Revidiran SIST EN 50388:2006 - Železniške naprave – Preskrba z električno energijo in vozna sredstva – Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje interoperabilnosti 06-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi