SIST ISO 9707:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 9707:2010
Koda projekta: 036314
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 9707:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: ISO 9707:2008
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidance on the keeping of national statistics to provide standardized information on various aspects of the production and distribution of printed, electronic and micro-publications (essentially books, newspapers and periodicals). In addition, this International Standard provides recommendations on subject classification (see Annex A). This International Standard is not applicable to the following types of publication: a) publications issued for advertising purposes, where the literary or scientific text is subsidiary and where the publications are distributed free of charge, including 1) trade catalogues, prospectuses and other types of commercial, industrial and tourist advertising, and 2) publications advertising products or services supplied by the publisher, even though they might describe activities or technical progress in some branch of industry or commerce; b) publications considered to be of a transitory character; typical examples are 1) timetables, price-lists, telephone directories, 2) programmes of entertainments, exhibitions, fairs, 3) company regulations, reports and directives and circulars, 4) calendars, and 5) electronic texts under development; c) publications in which the text is not the most important part, including 1) printed music documents where the music is more important than the words, and 2) maps and charts (with the exception of atlases), e.g. astronomical charts, hydrographical and geographical maps, wall maps, road maps, geological surveys in map form and topographical plans.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za shranjevanje nacionalne statistike z namenom zagotoviti standardizirane informacije o različnih vidikih proizvodnje in distribucije tiskanih, elektronskih ali mikro publikacij (v glavnem knjig, časopisov in periodike). Poleg tega ta mednarodni standard podaja pripooročila o predmetni klasifikaciji (glej Dodatek A). Ta mednarodni standard ne velja za naslednje vrste publikacij: a) publikacije, izdane v oglaševalske namene, kjer je literarno ali znanstveno besedilo pomožno in kjer so publikacije distribuirane brezplačno, vključno s 1) trgovskimi katalogi, prospekti in drugimi vrstami komercialnega, industrijskega in turističnega oglaševanja ter 2) publikacijami, ki oglašujejo izdelke ali storitve, ki jih nudi založnik, tudi če morda opisujejo dejavnosti ali tehnični napredek v neki industrijski ali komercialni panogi; b) publikacije, ki se štejejo za prehodne, katerih tipični priemri so: 1) vozni redi, jedilniki, telefonski imeniki, 2) programi zabavišč, razstav, sejmov, 3) pravilniki, poročila, navodila in okrožnice podjetij, 4) koledarji in 5) elektronska besedila v pripravi; c) publikacije, v katerih besedilo ni najpomebnejši del, vključno z 1) natisnjenimi glasbenimi dokumenti, kjer je glasba pomembnejša od besedila ter 2) zemljevidi in kartami (z izjemo altasov), npr. astronomske karte, hidrografski in geografski zemljevidi, stenski zemljevidi, cestni zemljevidi, geološke raziskave v obliki kart in topografski načrti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST ISO 9707:1996 - Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij 15-apr-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi