SIST EN 15643-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN 15643-5:2018
Koda projekta: 00350022
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov - 5. del: Okvir za določitev posebnih načel in zahtev za gradbene inženirske objekte
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15643-5:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 15643-5:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard provides specific principles and requirements for the assessment of environmental, social and economic performance of civil engineering works taking into account its technical characteristics and functionality. Assessments of environmental, social and economic performance are the three aspects of sustainability assessment of civil engineering works. The framework applies to all types of civil engineering works, both new and existing, and it is relevant for the assessment of the environmental, social and economic performance of new civil engineering works over their entire life cycle, and of existing civil engineering works over their remaining service life and end of life stage. The sustainability performance assessment of a civil engineering works concentrates on the assessment of aspects and impacts of a civil engineering works expressed with quantifiable indicators. It includes the assessment of a civil engineering works’ influence on the environmental, social and economic impacts and aspects of the local infrastructure beyond the area of the civil engineering works, and environmental impacts and aspects resulting from transportation of the users of the civil engineering works and the use and exploitation of the infrastructure itself. It excludes environmental, social and economic risk assessment, but the results of the risk assessment should be taken into consideration. The European Standards developed under this framework do not set the rules for how the different assessment methodologies may provide valuation methods; nor do they prescribe levels, classes or benchmarks for measuring performance. NOTE Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client’s brief, construction regulations, national standards, national codes of practice, civil engineering works assessment and certification schemes, etc. The rules for assessment of environmental, social and economic aspects of organizations, such as management systems, are not included within this framework. However, the consequences of decisions or actions that influence the environmental, social and economic performance of the object of assessment are taken into account.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa posebna načela in zahteve za ocenjevanje okoljske, družbene in ekonomske učinkovitosti gradbenih inženirskih objektov ob upoštevanju njihovih tehničnih značilnosti in funkcionalnosti. Ocene okoljske, družbene in ekonomske učinkovitosti so trije vidiki ocenjevanja trajnostnosti gradbenih inženirskih objektov. Okvir se uporablja za vse vrste gradbenih inženirskih objektov in je primeren za ocenjevanje okoljske, družbene in ekonomske učinkovitosti novih gradbenih inženirskih objektov v vseh fazah njihovega življenjskega cikla ter obstoječih gradbenih inženirskih objektov v njihovi preostali življenjski dobi. Ocenjevanje trajnostnostne učinkovitosti gradbenih inženirskih objektov se osredotoča na ocenjevanje vidikov in vplivov gradbenih inženirskih objektov, izraženih z merljivimi kazalniki. Vključuje oceno vpliva gradbenih inženirskih objektov na okoljske, družbene in ekonomske vplive in vidike lokalne infrastrukture izven gradbenih inženirskih objektov ter okoljske vidike in vplive, ki so posledica prevoza uporabnikov gradbenih inženirskih objektov ter uporabe in izkoriščanja same infrastrukture. Izključuje okoljsko, družbeno in ekonomsko oceno tveganja, vendar je rezultate ocene tveganja treba upoštevati. Evropski standardi iz tega okvira ne določajo pravil v zvezi s tem, kako lahko različne metodologije ocenjevanja zagotovijo metode vrednotenja, niti ne predpisujejo stopenj, razredov ali meril za merjenje učinka. OPOMBA: Metode vrednotenja, ravni, razrede ali merila lahko določajo zahteve za okoljsko, družbeno in ekonomsko učinkovitost v izjavi naročnika, gradbeni predpisi, nacionalni standardi, nacionalni kodeksi ravnanja, sistemi ocenjevanja gradbenih inženirskih objektov in certificiranja itd. Pravila ocenjevanja okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikov organizacij, kot so sistemi za upravljanje, niso del tega okvira. Kljub temu je treba upoštevati posledice odločitev ali dejanj, ki vplivajo na okoljsko, družbeno in ekonomsko učinkovitost predmeta ocenjevanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15643:2019 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okvir za ocenjevanje trajnostnosti stavb in gradbenih inženirskih objektov 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi