SIST EN 50173-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50173-1:2018
Koda projekta: 64832
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50173-1:2018 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 50173-1:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies: a) the structure and configuration of the backbone cabling subsystems of generic cabling systems within the types of premises and/or spaces defined by the other standards in the EN 50173 series; b) channel transmission and environmental performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series (which have taken into account requirements specified in application standards listed in Annex F); c) link performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series; d) backbone cabling reference implementations in support of the standards in the EN 50173 series; e) component performance requirements in support of the standards in the EN 50173 series; f) test procedures to verify conformance to the cabling transmission performance requirements of the standards in the EN 50173 series. Safety and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard can be of assistance in meeting these standards and regulations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa: a) strukturo in konfiguracijo hrbteničnih kabelskih podsistemov univerzalnih sistemov polaganja kablov v vrstah objektov in/ali prostorov, opredeljenih v drugih standardih iz skupine standardov EN 50173; b) zahteve za kanalni prenos in okoljske lastnosti, ki so v podporo standardom iz skupine standardov EN 50173 (pri čemer ti standardi upoštevajo zahteve, določene v standardih za uporabo, navedenih v dodatku F); c) zahteve za zmogljivost povezave, ki so v podporo standardom iz skupine standardov EN 50173; d) uveljavitev sklicev o hrbteničnih kablih, ki so v podporo standardom iz skupine standardov EN 50173; e) zahteve za zmogljivost komponent, ki so v podporo standardom iz skupine standardov EN 50173; f) preskusne postopke za preverjanje skladnosti z zahtevami za zmogljivost kabelskega prenosa iz skupine standardov EN 50173. Varnostne zahteve in zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) ne spadajo na področje uporabe tega evropskega standarda ter so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar so lahko informacije iz tega evropskega standarda v pomoč pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50173-1:2011 - Informacijska tehnologija - Univerzalni sistemi polaganja kablov - 1. del: Splošne zahteve 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi