SIST-TP CEN/TR 16176:2012

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16176:2012
Koda projekta: 00444027
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for on-site verification
Naslov (slovenski): Karakterizacija odpadkov - Rešetalne metode za elementno sestavo z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo na kraju samem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16176:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.030.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Referenčna oznaka: CEN/TR 16176:2011
Področje projekta (angleško): In the framework of the EU Directive 99/31/EC on the landfill of waste and the EU Directive 2000/76/EC on the incineration of waste there is a growing need for fast, easy-to-handle screening tools. In this respect, low costs, fast analyses, control of truck loads and yes/no-acceptance decisions are relevant criteria. The X-ray fluorescence (XRF) technique meets these requirements as a screening tool for on-site verification on the landfill and for entrance control on the incineration plants. Recent developments of the XRF technology have made this technique a method of choice for on-site analysis, namely miniaturisation of the XRF system (X-ray tube), the optimisation of the calibration programmes and the improvement of the detectors. Therefore, a state-of-the-art document on the current progress of the XRF technology and instruments available for on-site analysis shall support the key arguments, dealing with the pro’s and contra’s, and the performance of these systems to be expected. The XRF standard EN 15309, is validated for Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th and U, and describes in the informative annex the procedures for hand-held XRF systems together with the portable/transportable systems (placed in mobile labs). Although XRF can analyse a broad range of elements, the main focus of this document is on the series of elements that is also being covered by EN 15309. Of that series the following elements are related to the landfill directive: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn. The information in this document will be useful in all cases in which on-site determination of the elemental compositions of waste is needed and hand-held instrumentation is therefore used. These cases may include, beside landfills and incineration plant, also waste treatment plants, contaminations soil sites and controls of transports of waste.
Področje projekta (slovensko): V okviru Direktive Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih in Direktive 000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta o sežiganju odpadkov obstaja rastoča potreba po hitrih rešetalnih orodjih, enostavnih za uporabo. Ustrezna merila v zvezi s tem so nizki stroški, hitre analize, nadzor nad tovori tovornjakov in odločitve o odobritvi, sprejete z odgovorom da/ne. Tehnika rentgenske fluorescence (XRF) kot presejalni test za preverjanje na odlagališču in nadzor pri dostavi v obrat za sežiganje ustreza tem zahtevam. Ta metoda je zaradi nedavnih dosežkov na področju tehnologije rentgenske fluorescence, zlasti zmanjšanja velikosti sistema rentgenske fluorescence (rentgenske cevi), optimizacije programov za kalibracijo in izboljšanja detektorja, najprimernejša za analizo na kraju samem. Zato mora dokument stanja tehnike o sedanjem napredku na področju tehnologije in instrumentov za rentgensko fluorescenco, ki so na voljo za analizo na kraju samem, utemeljiti ključne argumente, pri čemer morajo biti navedene dobre in slabe strani, in oceniti pričakovano zmogljivost teh sistemov. Standard za rentgensko fluorescenco EN 15309 je potrjen za Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th in U ter v informativnem dodatku opisuje postopke za ročne sisteme za rentgensko fluorescenco in prenosne/prevozne sisteme (nameščene v mobilnih laboratorijih). Čeprav se z rentgensko fluorescenco lahko analizirajo številni elementi, se ta standard osredotoča na serijo elementov, ki jih zajema tudi EN 15309. Med elementi iz te serije so z direktivo o odpadkih povezani: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn. Informacije iz tega dokumenta so uporabne za vse primere, ko je treba določiti elementarno sestavo odpadkov in zato se uporabijo ročni instrumenti. Ti primeri lahko poleg odlagališč in obratov za sežiganje vključujejo tudi obrate za obdelavo odpadkov, območja s kontaminirano zemljino in nadzor prevoza odpadkov.

Najbolje prodajani standardi