SIST EN ISO 19650-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19650-2:2019
Koda projekta: 00442005
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
Naslov (slovenski): Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 2. del: Faza načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta (ISO 19650-2:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19650-2:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj
ICS: 35.240.67 91.010.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: EN ISO 19650-2:2018
Področje projekta (angleško): This document is part of a series of International Standards for information management using building information modelling and focuses specifically on the delivery phase of assets, where the majority of graphical models, structured data and documentation, known collectively as an information model, are accumulated throughout the entire delivery phase. Commencing at the point at which a client identifies the need to initiate a project to build, maintain, refurbish, or decommission an asset, this document defines the activities and tasks to be undertaken in order to successfully implement this International Standard. In practice, there are a multitude of different delivery systems, procurement routes and contractual arrangements from which clients normally choose one or more which fit best the specific requirements of its project, e.g. design-bid-build, design-build, EPC (engineer-procure-construct), alliancing, partnering etc. In consequence, roles, procedures, processes, activities or tasks described in this document may vary or be different in live projects, depending on the delivery systems, number and type of supply chains, procurement routes, contractual arrangements etc. However, the concepts and principles outlined or defined in this document should be adopted and applied accordingly, taking into account the specific circumstances and requirements of the project concerned. The EIR should specify or guide how this will be achieved in the project. As a general rule, contracting parties and the members of the project and delivery teams should agree details in time.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je del skupine mednarodnih standardov za upravljanje informacij z BIM in se posebej osredotoča na fazo načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta, kjer se večina grafičnih modelov, strukturiranih podatkov in dokumentacije, s skupnim imenom informacijski model, pridobiva skozi celotno fazo načrtovanja in izvedbe. Začenši na točki, ko stranka prepozna potrebo za zagon projekta za gradnjo, vzdrževanje, obnovo ali izločitev sredstva, ta dokument opredeljuje dejavnosti in naloge, ki so potrebne za uspešno izvajanje tega mednarodnega standarda. V praksi je veliko različnih sistemov za načrtovanje in izvedbo, poti naročanja in pogodbenih dogovorov, izmed katerih stranke običajno izberejo enega ali več, ki najbolj ustrezajo posebnim zahtevam njihovega projekta, npr. načrtovanje-ponudbe-gradnja, načrtovanje-gradnja, EPC (inženirstvo-nabava-gradnja), zavezništvo, partnerstvo itd. Posledično se lahko vloge, postopki, procesi, dejavnosti ali naloge, opisane v tem dokumentu, razlikujejo ali so drugačne od dejanskih projektov, odvisno od sistemov za načrtovanje in izvedbo, števila in vrste dobavnih verig, poti naročanja, pogodbenih dogovorov itd. Vendar pa naj bi pojme in načela, opisane ali opredeljene v tem dokumentu, ustrezno sprejeli in uporabljali, pri tem pa upoštevali posebne okoliščine in zahteve zadevnega projekta. EIR naj bi določal ali usmerjal, kako bo to doseženo v projektu. Na splošno naj bi se pogodbene stranke ter člani projekta in ekip za načrtovanje in izvedbo pravočasno dogovorili o podrobnostih.

Najbolje prodajani standardi