SIST EN 55103-2:2010

Oznaka standarda: SIST EN 55103-2:2010
Koda projekta: 16687
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use -- Part 2: Immunity
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost - Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo - 2. del: Odpornost proti motnjam
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 55103-2:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.20 33.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 55103-2:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard for EMC immunity requirements applies to professional audio, video, audiovisual and entertainment lighting control apparatus as defined in 3.6 intended for use in the environments described in Clause 4. This includes the digital apparatus defined in 3.5 and sub-assemblies, see 7.4. Disturbances in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered, but requirements are not established over the whole of that range. NOTE 1 In Annex C, information is included on infra-red radiation in the wavelength range 0,7 µm to 1,6 µm. The objective of this standard is to define the immunity test requirements, test signals, performance criteria and test methods for apparatus defined in the scope, in relation to electromagnetic immunity to continuous and transient conducted and radiated electromagnetic disturbances including electrostatic discharges. These test requirements represent essential electromagnetic compatibility requirements. Fault conditions of source or victim apparatus are not taken into account. Apparatus as defined in 3.4, 3.5 and 3.6 may be operated with any source of power.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard za zahteve glede odpornosti EMC velja za profesionalne avdio, video, avdiovizualne in osvetlitvene zabaviščne naprave, kot so opredeljene v točki 3.6, namenjene za uporabo v okoljih, opisnih v Klavzuli 4. Vključuje digitalne naprave, opredeljene v točki 3.5., in podsklope (glej točko 7.4). Motnje v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz so zajete, vendar zahteve niso vzpostavljene za ta celotni razpon. OPOMBA 1: V Dodatku C so vključene informacije o infrardečem sevanju v razponu valovnih dolžin od 0,7 do 1,6 µm. Cilj tega standarda je opredeliti zahteve za preskušanje odpornosti, preskusne signale, merila zmogljivosti in preskusne metode za naprave, opredeljene na področju uporabe, glede na elektromagnetno odpornost proti neprekinjenim, začasnim in vodenim ter sevanim elektromagnetnim motnjam, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami. Te preskusne zahteve predstavljajo bistvene zahteve za elektromagnetno združljivost. Okvare vira ali prizadete naprave niso upoštevane. Naprave, opredeljene v točkah 3.4, 3.5 in 3.6, lahko napaja kakršen koli vir energije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 55103-2:2010/IS1:2012 - Elektromagnetna združljivost - Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo - 2. del: Odpornost proti motnjam - IS1 01-Sep-2012
Nadomeščen z SIST EN 55035:2017 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme 14-Apr-2020
Nadomešča SIST EN 55103-2:1998 - Electromagnetic compatibilty (EMC) - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment ligthing control apparatus for professional use - Part 2: Immunity 01-Dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi