SIST EN ISO 15883-7:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15883-7:2016
Koda projekta: 00102119
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Washer-disinfectors - Part 7: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO 15883-7:2016)
Naslov (slovenski): Čistilno-dezinfekcijske naprave - 7. del: Zahteve in preskusne metode za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za neinvazivne, nekritične termolabilne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-7:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15883-7:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-05
Referenčna oznaka: EN ISO 15883-7:2016
Področje projekta (angleško): This part of ISO 15883 specifies the particular requirements for washer-disinfectors (WD) intended to be used for the cleaning and chemical disinfection, in a single operating cycle, of re-usable items such as: a) bedframes; b) bedside tables; c) transport carts; d) containers; e) surgical tables; f) sterilization containers; g) surgical clogs; h) wheelchairs, aids for the disabled. This Part of ISO 15883 also specifies the performance requirements for the cleaning and disinfection of the washer-disinfector and its components and accessories which may be necessary in order to achieve the required performance. Devices identified within the Scopes of ISO 15883-2:2006, ISO 15883-3:2006, ISO I5883-4:2008, and ISO 15883-6:2011 do not fall within the scope of this part of ISO 15883. In addition, the methods are specified as well as instrumentation and instructions required for type testing, works testing, validation (installation, operation, and performance qualification on first installation), routine control and monitoring as well as re-validations required to be carried out periodically and after essential repairs. NOTE WDs corresponding to this part of ISO 15883 can also be used for cleaning and chemical disinfection of other thermolabile and re-usable medical devices as recommended by the device manufacturer. The performance requirements specified in this part of ISO 15883 may not ensure the inactivation or removal of the causative agent(s) (prion proteins) of Transmissible Spongiform Encephalopathies.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 15883 določa posebne zahteve za čistilno-dezinfekcijske naprave (WD), namenjene uporabi za čiščenje in kemično dezinfekcijo (v enem samem operativnem ciklu) predmetov za večkratno uporabo, kot so: a) posteljni okviri; b) nočne omarice; c) transportni vozički; d) vsebniki; e) operativne mize; f) vsebniki za steriliziranje; g) kirurški natikači; h) invalidski vozički, pripomočki za invalidne osebe. Ta del standarda ISO 15883 določa tudi zahteve za učinkovitost čiščenja in dezinfekcije čistilno-dezinfekcijske naprave in njenih sestavnih delov ter dodatkov, kot je lahko potrebno za doseganje potrebne učinkovitosti. Pripomočki znotraj področja uporabe standardov ISO 15883-2:2006, ISO 15883-3:2006, ISO I5883-4:2008 in ISO 15883-6:2011 so zunaj področja uporabe tega dela standarda ISO 15883. Poleg tega so določeni metode, instrumenti ter navodila, potrebni za tipsko preskušanje, tovarniško preskušanje, potrjevanje (namestitev, obratovanje in kvalifikacija delovanja ob prvi namestitvi), rutinski nadzor in spremljanje ter ponovna potrjevanja, ki jih je treba izvajati redno in po nujnih popravilih. OPOMBA: Čistilno-dezinfekcijske naprave, ki ustrezajo temu delu standarda ISO 15883, se lahko uporabljajo tudi za čiščenje in kemično dezinfekcijo drugih termolabilnih medicinskih pripomočkov za ponovno uporabo v skladu s priporočili proizvajalca pripomočka. Zahteve za učinkovitost, določene v tem delu standarda ISO 15883, morda ne zagotavljajo inaktivacije ali odstranitve vzročnih povzročiteljev (prionskih beljakovin) prenosljivih spongiformnih encefalopatij.

Najbolje prodajani standardi