SIST EN ISO 3690:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3690:2018
Koda projekta: 00121757
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal (ISO 3690:2018)
Naslov (slovenski): Varjenje in sorodne tehnike - Določevanje vodika v čistih varih pri obločnem varjenju (ISO 3690:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3690:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: EN ISO 3690:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies the sampling and analytical procedure for the determination of diffusible hydrogen in martensitic, bainitic, and ferritic steel weld metal arising from the welding of such steels using arc welding processes with filler material. The techniques specified in this document include collection of diffusible hydrogen via displacement of mercury or collection into a headspace filled with an inert gas such as argon. The amount of hydrogen collected is determined by measuring the displaced volume in the former and by, for example, thermal conductivity in the latter. The temperature for collection of diffusible hydrogen is controlled to avoid thermal activation of nondiffusible hydrogen. NOTE Recommendations and restrictions in regard to older methods of measurement using glycerine are given in Annex B for any comparison work to these older methods.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek vzorčenja in analitskega postopka za določanje difuzijskega vodika v martenzitnih, bainitnih in feritnih jeklenih zvarih, ki nastane pri varjenju teh jekel s postopki obločnega varjenja s polnilnim materialom. Tehnike, navedene v tem dokumentu, vključujejo zbiranje difuzijskega vodika s premestitvijo živega srebra ali zbiranjem v plinski fazi, napolnjeni z inertnim plinom, kot je argon. Količina zbranega vodika se določi z merjenjem premeščene količine iz prejšnje faze in na primer s toplotno prevodnostjo v poznejši fazi. Z nadziranjem temperature za zbiranje difuzijskega vodika je mogoče preprečiti toplotno aktivacijo nedifuzijskega vodika. OPOMBA: Priporočila in omejitve v zvezi s starejšimi merilnimi metodami z uporabo glicerina so podane v dodatku B za morebitno primerjavo s temi starejšimi metodami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3690:2012 - Varjenje in sorodni postopki - Določevanje vodika v čistih varih pri obločnem varjenju (ISO 3690:2012) 01-Nov-2018
Nadomešča SIST EN ISO 3690:2012 - Varjenje in sorodni postopki - Določevanje vodika v čistih varih pri obločnem varjenju (ISO 3690:2012) 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi