SIST EN ISO 75-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 75-2:2013
Koda projekta: 00249784
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 2: Plastics and ebonite (ISO 75-2:2013)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 2. del: Polimerni materiali in ebonit (ISO 75-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 75-2:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN ISO 75-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of ISO 75 specifies three methods, using different values of constant flexural stress, which can be used for the determination of the temperature of deflection under load of plastics (including filled plastics and fibre-reinforced plastics in which the fibre length, prior to processing, is up to 7,5 mm) and ebonite: — method A, using a flexural stress of 1,80 MPa; — method B, using a flexural stress of 0,45 MPa; — method C, using a flexural stress of 8,00 MPa. The standard deflection, Δs, used to determine the temperature of deflection under load corresponds to a flexural-strain increase, Δεf, defined in this part of ISO 75. The initial flexural strain due to the loading of the specimen at room temperature is neither specified nor measured in this part of ISO 75. The ratio of this flexural-strain increase to the initial flexural strain depends on the modulus of elasticity, at room temperature, of the material under test. This method is, therefore, only suitable for comparing the temperatures of deflection of materials with similar room-temperature elastic properties. NOTE 1 The methods give better reproducibility with amorphous plastics than with semi-crystalline ones. With some materials, it can be necessary to anneal the test specimens to obtain reliable results. Annealing procedures, if used, generally result in an increase in the temperature of deflection under load (see 6.6). NOTE 2 For additional information, see ISO 75-1:2013, Clause 1.
Področje projekta (slovensko): V tem delu standarda ISO 75 so navedene tri metode, pri katerih se uporabljajo različne vrednosti stalne upogibne napetosti, ki se lahko uporabijo za določanje temperature upogiba pod obremenitvijo polimernih materialov (vključno s polnjenimi polimernimi materiali in z vlakni ojačenimi polimernimi materiali, v katerih je dolžina vlaken pred obdelavo največ 7,5 mm) in ebonita: – metoda A, ki uporablja upogibno napetost 1,80 MPa; – metoda B, ki uporablja upogibno napetost 0,45 MPa; – metoda C, ki uporablja upogibno napetost 8,00 MPa. Standardni upogib Δs, s katerim se določa temperatura upogiba pod obremenitvijo, ustreza povečanju upogibne deformacije Δεf, ki je določena v tem delu standarda ISO 75. Začetna upogibna deformacija zaradi obtežb vzorca pri sobni temperaturi ni niti določena niti izmerjena v tem delu standarda ISO 75. Razmerje med tem povečanjem upogibne deformacije in začetno upogibno deformacijo je odvisno od modula elastičnosti preskušanega materiala pri sobni temperaturi. Ta metoda je zato primerna le za primerjanje temperatur upogiba materialov s podobnimi elastičnimi lastnostmi pri sobni temperaturi. OPOMBA 1: Ta metoda omogoča boljšo reproduktivnost pri amorfnih polimernih materialih kot pri polkristalnih. Pri nekaterih materialih je mogoče treba izvesti žarjenje preskusnih vzorcev, da bi pridobili zanesljive rezultate. Postopki žarjenja, če so uporabljeni, običajno privedejo do povišanja temperature upogiba pod obremenitvijo (glej 6.6). OPOMBA 2: Za nadaljnje informacije glejte ISO 75-1:2013, točka 1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 75-2:2004 - Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 2. del: Polimerni materiali, ebonit in z dolgimi vlakni ojačeni polimerni materiali (ISO 75-2:2004) 01-dec-2013
Nadomešča SIST EN ISO 75-2:2004/AC:2006 - Polimerni materiali - Določanje temperature upogiba pod obremenitvijo - 2. del: Polimerni materiali in ebonit (ISO 75-2:2004) 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi