SIST EN 60079-35-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 60079-35-1:2011
Koda projekta: 22756
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Caplights for use in mines susceptible to firedamp - Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion (IEC 60079-35-1:2011)
Naslov (slovenski): Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 60079-35-1:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60079-35-1:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 73.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: EN 60079-35-1:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60079-35 specifies requirements for the construction, testing and marking of caplights, including caplights with a point of connection for other equipment, for use in mines susceptible to firedamp (Group I - electrical equipment for explosive gas atmospheres as defined in IEC 60079-0). It deals only with the risk of the caplight becoming a source of ignition. The requirements for performance are in IEC 60079-35-2.1 This standard supplements and modifies the general requirements of IEC 60079-0 except as indicated in Table 1. Where a requirement of this standard conflicts with a requirement of IEC 60079-0, the requirements of this standard take precedence. Compliance with this standard will provide an EPL of Mb (see 4.1 of this standard). If an EPL of Ma is required, the caplight will need to conform to the requirements of 4.2 of this standard, which in turn refers to IEC 60079-11. It is expected that from time to time, caplights conforming to this standard (EPL Mb) will operate in atmospheres where the firedamp exceeds statutory levels that require the withdrawal of people from the high firedamp atmosphere to a non-hazardous area. In designing equipment for operation in conditions other than those given above, this standard may be used as guidance; however, additional testing may be required. Where a caplight is assessed as intrinsically safe equipment, Ex ia, conforming to IEC 60079- 11 only the clauses/subclauses listed in 4.2 require application.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60079-35 določa zahteve za konstruiranje, preskušanje in označevanje rudarskih naglavnih svetilk, vključno z rudarskimi naglavnimi svetilkami s priključkom za drugo opremo, za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin (skupina I – električna oprema za eksplozivne plinske atmosfere, kot je opredeljeno v IEC 60079-0). Obravnava le tveganje, da bi rudarska naglavna svetilka postala vir vžiga. Zahteve za delovanje so navedene v IEC 60079-35-2.1. Ta standard dopolnjuje in spreminja splošne zahteve IEC 60079-0, razen kot je navedeno v preglednici 1. Kjer zahteva tega standarda nasprotuje zahtevi IEC 60079-0, imajo zahteve tega standarda prednost. Skladnost s tem standardom zagotavlja EPL Mb (glej točko 4.1 tega standarda). Če je zahtevan EPL Ma, mora rudarska naglavna svetilka ustrezati zahtevam iz točke 4.2 tega standarda, ki se sklicuje na IEC 60079-11. Pričakuje se, da rudarske naglavne svetilke, ki ustrezajo temu standardu (EPL Mb), občasno obratujejo v atmosferah, kjer jamski eksplozivni plin presega zakonske ravni, pri katerih je treba ljudi odstraniti iz atmosfere z veliko količino jamskega eksplozivnega plina v varno območje. Pri načrtovanju opreme za obratovanje v pogojih, ki niso navedeni zgoraj, se ta standard lahko uporablja kot vodilo, lahko pa je potrebno dodatno preskušanje. Kadar je rudarska naglavna svetilka ocenjena kot intrinzično varna oprema, Ex ia, v skladu z IEC 60079-11, je treba uporabiti le točke/podtočke, navedene v 4.2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60079-35-1:2011/AC:2011 - Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije 28-Feb-2012
Revidiran SIST EN 62013-1:2006 - Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 1. del: Splošne zahteve - Konstrukcija in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 62013-1:2005) 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi