SIST EN IEC 60071-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60071-2:2018
Koda projekta: 64433
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines (IEC 60071-2:2018)
Naslov (slovenski): Koordinacija izolacije - 2. del: Smernice za uporabo (IEC 60071-2:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60071-2:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi
ICS: 29.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60071 constitutes application guidelines and deals with the selection of insulation levels of equipment or installations for three-phase electrical systems. Its aim is to give guidance for the determination of the rated withstand voltages for ranges I and II of IEC 60071-1 and to justify the association of these rated values with the standardized highest voltages for equipment. This association is for insulation co-ordination purposes only. The requirements for human safety are not covered by this document. This document covers three-phase systems with nominal voltages above 1 kV. The values derived or proposed herein are generally applicable only to such systems. However, the concepts presented are also valid for two-phase or single-phase systems. This document covers phase-to-earth, phase-to-phase and longitudinal insulation. This document is not intended to deal with routine tests. These are to be specified by the relevant product committees. The content of this document strictly follows the flow chart of the insulation co-ordination process presented in Figure 1 of IEC 60071-1:2006. Clauses 4 to 7 correspond to the squares in this flow chart and give detailed information on the concepts governing the insulation coordination process which leads to the establishment of the required withstand levels. This document emphasizes the necessity of considering, at the very beginning, all origins, all classes and all types of voltage stresses in service irrespective of the range of highest voltage for equipment. Only at the end of the process, when the selection of the standard withstand voltages takes place, does the principle of covering a particular service voltage stress by a standard withstand voltage apply. Also, at this final step, this document refers to the correlation made in IEC 60071-1 between the standard insulation levels and the highest voltage for equipment. The annexes contain examples and detailed information which explain or support the concepts described in the main text, and the basic analytical techniques used.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60071 predstavlja smernice za uporabo in obravnava izbiro izolacijske stopnje opreme ali naprav za trifazne električne sisteme. Njegov namen je podati smernice za ugotavljanje naznačenih najvišjih vrednosti za razpona I in II standarda IEC 60071-1 ter utemeljiti povezavo med temi nazivnimi vrednostmi in standardizirano najvišjo napetostjo opreme. Ta povezava je namenjena samo koordinaciji izolacije. Zahteve za varnost ljudi niso obravnavane v tem dokumentu. Ta dokument zajema trifazne sisteme z nazivnimi napetostmi nad 1 kV. Vrednosti, izpeljane ali predlagane v tem dokumentu, se na splošno uporabljajo samo za tovrstne sisteme. Kljub temu pa predstavljeni koncepti veljajo tudi za dvofazne in enofazne sisteme. Ta dokument zajema dozemno, medfazno in longitudinalno izolacijo. Ta dokument ni namenjen obravnavi rutinskih preskusov. Te morajo določiti ustrezni tehnični odbori. Vsebina tega dokumenta strogo sledi diagramu poteka za postopek koordinacije izolacije, ki je predstavljen na sliki 1 v standardu IEC 60071-1:2006. Točke 4 do 7 se ujemajo s kvadratki na tem diagramu in podajajo podrobne informacije o konceptih, ki veljajo za postopek koordinacije izolacije, s katerim se dosežejo zahtevane stopnje vzdržljivosti. Ta dokument poudarja, da je že na samem začetku treba upoštevati vse izvore, vse razrede in vse vrste napetostnih obremenitev med delovanjem, ne glede na razpon najvišje napetosti opreme. Šele na koncu postopka, ko je treba izbrati standardne najvišje napetosti, se uporabi načelo, pri katerem se določi standardna najvišja napetost za posamezno napetostno obremenitev med delovanjem. Prav tako se pri tem zadnjem koraku dokument nanaša na korelacijo, navedeno v standardu IEC 60071-1, med standardnimi stopnjami izolacije in najvišjo napetostjo opreme. Ta dodatek vsebuje primere in podrobne informacije, ki pojasnjujejo ali utemeljujejo koncepte, opisane v glavnem besedilu, ter navaja osnovne uporabljene analitske tehnike.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60071-2:2001 - Insulation co-ordination - Part 2: Application guide 08-maj-2018
Revidiran SIST EN 60071-2:2001 - Insulation co-ordination - Part 2: Application guide 07-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi