SIST EN 14508:2016

Oznaka standarda: SIST EN 14508:2016
Koda projekta: 00331073
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Kakovost storitev - Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14508:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN 14508:2016
Področje projekta (angleško): In addition to EN 13850:2012 Postal Services - Quality of Service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail, this European Standard specifies methods for measuring the end-to-end transit time of domestic and cross-border non-priority single piece mail, collected, processed and delivered by postal service operators. It considers methods using a representative end-to-end sample of all types of single piece addressed letter mail with defined transit-time service levels offered to the customer. This standard is applicable to the measurement of End-to-End single piece non-priority mail services. This European Standard has been developed from and is compatible with the requirements of EN 13850:2012. As such, surveys for both priority and non-priority single piece mail may be undertaken concurrently whilst reporting separate estimates of priority and non-priority transit times. The overall transit time quality-of-service result is to be expressed as the percentage of mail delivered within (J + n) days end-to-end according to the EU Postal directive . This European Standard relates to the measurement of so-called “normal” services given to private persons / households and smaller businesses that post mail at street letter boxes, over the counter at post offices, have bring services from their offices or give their mail directly at postal service operators’ sorting centres. For technical reasons this European Standard may not in all parts be suitable for the measurement of very small volumes of mail and for operators with limited coverage. This European Standard is not applicable for measuring the end-to-end transit time distribution of large bulk mailers’ services or hybrid mail, which require different measurement systems and methodologies; (see, for example, EN 14534 Measurement of the transit time of end-to-end services of bulk mail).
Področje projekta (slovensko): Kot dodatek standardu EN 13850:2012 Poštne storitve – Kakovost storitev – merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda, ta evropski standard določa metode za merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za domače in čezmejne neprednostne posamične pošiljke, ki jih sprejemajo, obdelujejo in dostavljajo poštni operaterji. Upošteva metode, ki uporabljajo reprezentativni vzorec vseh vrst posamičnih poštnih pošiljk z določenimi časi prenosa, ki so ponujeni stranki. Ta standard velja za merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamezne pošiljke neprednostne pošte. Ta evropski standard je bil razvit iz zahtev standarda EN 13850: 2012 in je skladen z njim. Pregled za prednostne in neprednostne posamične pošiljke se lahko opravi hkrati, medtem ko se ločeno poroča o ocenah časa prenosa prednostne in neprednostne pošte. Rezultat ocene splošne kakovosti storitve v smislu časa prenosa se izrazi kot odstotek pošte, dostavljene v (J + n) dneh od sprejema in dostave v skladu s Poštno direktivo EU. Ta evropski standard se nanaša na merjenje tako imenovanih »normalnih« storitev za zasebne stranke/gospodinjstva in mala podjetja, ki pošiljajo pošto prek uličnih poštnih nabiralnikov, prek okenc na poštah, prek dostavnih storitev iz svojih pisarn ali oddajajo pošto neposredno v sortirnih centrih poštnih operaterjev. Iz tehničnih razlogov ta evropski standard v vseh delih morda ni primeren za merjenje zelo majhnih količin pošte in za operaterje z omejeno pokritostjo. Ta evropski standard se ne uporablja za merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za storitve masovne pošte ali hibridne pošte, ki zahtevajo drugačne sisteme merjenja in metodologije; (glej na primer standard EN 14534 Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14508:2004+A1:2007 - Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda 01-apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi