SIST EN 289:2014

Oznaka standarda: SIST EN 289:2014
Koda projekta: 00145068
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics and rubber machines - Compression moulding machines and transfer moulding machines - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice za tlačno oblikovanje in brizganje - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 289:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.120.10 83.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Referenčna oznaka: EN 289:2014
Področje projekta (angleško): EN 289 specifies the essential safety requirements for compression moulding machines and transfer moulding machines for the moulding of plastics and/or rubber with a closing movement more than 6 mm. In this document a compression moulding machine or transfer moulding machine as described above is designated by the term “press”. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to presses, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer. The safety requirements are specified for the additional hazards arising from: - shuttle/turn tables used for loading/unloading and/or cooling, - magnetic clamping systems. For other ancillary equipment, as defined in 3.7, that is not part of the press, only the requirements for the interaction between presses and ancillary equipment, especially loading and unloading devices are specified. The following machines or units are excluded: - pneumatic presses for plastic and rubber; - injection moulding machines (see EN 201:2009); - tyre curing machines (see prEN 16474); - presses for curing inner tubes and curing bags; - hydraulic presses for the cold working of metals as covered by EN 693:2001+A2:2011; - mechanical presses for the cold working of metals as covered by EN 692:2005+A1:2009; - pneumatic presses for the cold working of metals as covered by EN 13736:2003+A1:2009; - thermoforming machines (see EN 12409:2008+A1:2011); - reaction injection moulding (RIM) machines (see EN 1612-1:1997+A1:2008); - the extruder of the carousel machine(see EN 1114-1:2011). This standard does not cover: - hazards caused by the processing of materials which may lead to a risk of explosion; - the requirements of Directive 94/9/CE concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres; - requirements for the design of exhaust ventilation systems. This document is not applicable to presses manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 289 določa osnovne varnostne zahteve za stiskalnice za tlačno oblikovanje in brizganje za oblikovanje plastike in/ali gume z zapornim gibanjem nad 6 mm. V tem dokumentu je stiskalnica za tlačno oblikovanje in brizganje, kot je opisana zgoraj, označena z izrazom »stiskalnica«. Ta dokument opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stiskalnicami, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec. Varnostne zahteve so določene za dodatna tveganja, ki izhajajo iz: – podajalnih/vrtljivih miz, ki se uporabljajo za podajanje/odvzem in/ali hlajenje; – magnetnih vpenjalnih sistemov. Za drugo pomožno opremo, kot je opredeljena v točki 3.7 in ki ni del stiskalnice, so določene samo zahteve za interakcijo med stiskalnicami in pomožno opremo, zlasti napravami za podajanje in odvzem. Izključeni so naslednji stroji ali enote: – pnevmatske stiskalnice za plastiko in gumo; – stroji za brizgalno vlivanje (glej standard EN 201:2009); – stiskalnice za vulkaniziranje (glej standard prEN 16474); – stiskalnice za notranje cevi in vreče; – hidravlične stiskalnice za hladno oblikovanje kovin, kot je obravnavano v standardu EN 693:2001+A2:2011; – mehanske stiskalnice za hladno oblikovanje kovin, kot je obravnavano v standardu EN 692:2005+A1:2009; – pnevmatske stiskalnice za hladno oblikovanje kovin, kot je obravnavano v standardu EN 13736:2003+A1:2009; – stroji za toplotno oblikovanje (glej standard EN 12409:2008+A1:2011); – stroji za tlačno litje (glej standard EN 1612-1:1997+A1:2008); – ekstruder krožnega stroja (glej standard EN 1114-1:2011). Ta standard ne zajema: – tveganj, ki jih povzroča obdelava materialov, pri čemer lahko pride do eksplozije; – zahtev Direktive 94/9/ES v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah; – zahtev za zasnovo izpušnih prezračevalnih sistemov. Ta dokument se ne uporablja za stiskalnice, ki so bile izdelane, preden je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 289:2004+A1:2008 - Stroji za predelavo gume in plastike - Stiskalnice - Varnostne zahteve 01-Sep-2014
Revidiran oSIST prEN ISO 23582-1:2022 - Stroji za predelavo gume in plastike - Sistemi vpenjanja - 1. del: Varnostne zahteve za magnetne vpenjalne sisteme (ISO/DIS 23582-1:2022) 14-Jul-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi